Chào mừng đến với MU Hà Nội (2003)


www.GamethuVN.net

Bạn vui lòng click vào đây để tiếp tụcCác phiên bản đã phát triển : 0.97 - 1.0L - SS1 - SS3 - SS4 - SS6 - SS6 - SS10
Tên thường gọi : MU Hà Nội, MU Bá Vương, Mu Thần Long, MU Phục Hưng, MU Hoàn Mỹ, MU Thiên Mệnh, MU Vương Quyền

Xây dựng và phát triển bởi nhóm MU Hà Nội từ năm 2003.