Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Phục Hưng ngày 18/5/2014

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 18/05/2015

- MU Phục Hưng sẽ tạm thời bảo trì vào lúc 23h00 ngày 18/5/2014, thời gian bảo trì: 15 phút nhằm thực hiện những thay đổi sau:

1. Sửa lỗi âm MANA
2. Cho phép di chuyển các item vào thùng đồ và giao dịch: Rena, Thần Mã, Panda ...
3. Sửa lỗi di chuyển từ Blood sang Arena lại chuyển sang Market
4. Sửa lỗi có thể phục hồi máu pet khi đang cưỡi.
5. Sửa lỗi nhẫn trang trí và  nhẫn ước nguyện không giảm độ bền.
6. Sửa lỗi Quạ tinh yêu cầu sai mệnh lệnh
7. Sửa lỗi sửa wing 4
8. Sửa lỗi đeo Phượng không thể di chuyển lên Icarus

- Mong các bạn chú ý để có thời gian tham gia phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn