Trang tin MU

 Client Download

Điều chỉnh Arena

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 12/07/2020

BQT MU xin thông báo điều chỉnh sự kiện Arena như sau: (áp dụng cho HN và VQ)

1. Bổ sung thêm 15% thỏ, tập chung để thuận tiện cày Master.

2. Thay đổi giờ sự kiện
_ Ngày chủ nhật: 1h/lần, bắt đầu từ 1h30 đến 23h30
_ Ngày thường: điều chỉnh thời gian phù hợp với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của anh em.  Event có vào lúc 3h30, 5h30, 7h30, 9h30, 12h30, 17h30, 19h30 ,21h30, 22h30GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn