Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ 20, Thử nghiệm chiến tranh gia tộc lần 2

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 27/02/2022

- Máy chủ 20 sẽ bảo trì vào lúc 18h30 trong 5 phút chiều thứ 2 để chuẩn bị cho thử nghiệm Chiến tranh gia tộc lần 2, diễn ra vào 20h30 cùng ngày.

- Các máy chủ khác không ảnh hưởng, bạn chỉ cần di chuyển khỏi máy chủ 20 trước khi bảo trì là được.

- Sự kiện chiến tranh gia tộc sẽ có thay đổi: 

  • Không phân chia đội theo gens nữa, mà đội sẽ được chia ngẫu nhiên. 
  • Số lượng người tham gia tối đa mỗi đội nâng từ 30 lên 50.
  • Thời gian xuất hiện boss giảm từ mỗi 120 giây xuống còn 90 giây.

Mong các bạn chú ý để có thời gian chơi phù hợp.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn