Trang tin MU

 Client Download

Hướng dẫn đổi hạng với các vật phẩm giảm hạng sau bảo trì

MU Vương Mệnh
 • Ngày đăng : 11/06/2022

Sau bảo trì, một số vật phẩm đã bị giảm hạng, nếu bạn có nhu cầu tăng về hạng như cũ, hãy truy cập đường dẫn sau để thực hiện đổi: 

Vương Mệnh: https://vm.gamethuvn.net/web/tool/exchange_item_grade_update.shtml

Hà Nội 2003: https://hn.gamethuvn.net/web/tool/exchange_item_grade_update.shtml

Hà Nội 2 (VQ+BV) https://hn2.gamethuvn.net/web/tool/exchange_item_grade_update.shtml

 

Danh sách các vật phẩm được phép đổi hạng:

 1. Bộ Vải Thô (RW) => Bộ Nữ Thần (RW)
 2. Bộ Huyết Vũ (SLA) => Bộ Nhân Sư (SLA)
 3. Huyền Trượng Bóng Tối => Huyền Trượng Triệu Hồn
 4. Bộ Nhân Sư (RW) => Bộ Trầm Ngư (RW)
 5. Bộ Cổ Phong (SLA) => Bộ Ma Thuật (SLA)
 6. Bộ Ma Thuật (RW) => Bộ Lạc Nhạn (RW)
 7. Bộ Hổ => Bộ Nanh Thép
 8. Khiên Ân Huệ => Khiên Thiết Vũ
 9. Huyền Trượng Thập Ma => Huyền Trượng Đường Quang 
   


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn