Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ ngày 23/9 (thứ 6)

MU GamethuVN
 • Ngày đăng : 21/09/2022

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 23/9 (thứ 6) trong 15 phút

Nội dung bảo trì:

Áp dụng tại máy chủ Season 15:

 1. Thêm tùy chọn mới vào bùa chuyển nhanh máy chủ: Loại bỏ kiểm tra trùng IP khi tạo nhóm, bạn cũng có thể mua bùa này bằng zen tại shop zen khóa.
 2. Yêu cầu vào sự kiện DG sẽ chuyển từ cấp độ master sang reset.
 3. Đổi lượt đào ngọc sẽ không yêu cầu phải đúng giờ sự kiện đào ngọc nữa
 4. Sửa lỗi thủ thuật đeo hai MUUN còn hạn dòng vàng.
 5. Giảm thiểu tình trạng miss buff của một số tuyệt kỹ Cooldown (thời gian chờ).
 6. Khi bị chết hoặc vào trận mới PVP, Cooldown (thời gian chờ) của tuyệt kỹ đã dùng sẽ được xóa.
 7. Khi sử dụng các vật phẩm tăng lực 30 phút, sẽ không sử dụng được các vật phẩm tăng lực cùng loại khác Bạn cần hủy thủ công bằng cách bấm chuột phải vào buff.

Áp dụng tại máy chủ Vương Mệnh:

 1. Bán một số bình tăng lực 30 phút tại cửa hàng zen khóa.
 2. Thêm vật phẩm bạc vào trong game, bạn có thể rút và gửi qua ngân hàng.
 3. Áp dụng quy định luật thăng hạng mới:
  • Đối với đồ thường: Sẽ không yêu cầu món đồ phụ giống món đồ chính với tất cả các hạng.
  • Đối với đồ khóa: Mở thăng hạng tới hạng 13, hạng 14 sẽ mở khóa sau 30 ngày.
  • Đối với cánh: Khi xoay cánh nhỏ: cánh sẽ chỉ có Luck hoặc không, cánh nhỏ sẽ không có dòng hoàn hảo. Khi thăng hạng cánh thành công: Sẽ có 25% tỷ lệ thêm 1 dòng hoàn hảo, 35% tỷ lệ mất 1 dòng hoàn hảo và 40% sẽ giữ nguyên dòng. Tối đa có 3 dòng hoàn hảo.

Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần tạo . Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.

Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn