Trang tin MU

 Client Download

Cập nhật chợ vật phẩm Online

MU Vương Mệnh
  • Ngày đăng : 29/09/2022

Hiện tại, chúng tôi đã cập nhật chợ vật phẩm Online trên trang quản lý tài khoản.

  • Bạn sử dụng trang này để mua trực tiếp vật phẩm của những người bán đang Online trong game.
  • Phí giao dịch sẽ trừ từ bank và vật phẩm mua xong sẽ được đưa về rương đồ ảo trên web.
  • Người bán đang Online trong game sẽ nhận được Bless / Soul / Zen ngay khi vật phẩm được bán.

Đối với chợ vật phẩm : Kể từ tuần sau, phí đăng bán chợ ảo Offline sẽ tăng từ 5 bạc lên 10 bạc, thời gian bán sẽ tăng từ 45 lên 90 ngày. Sẽ cập nhật thêm điều chỉnh giá, danh sách vật phẩm đã bán hoặc hết hạn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn