[MU] Về các tính năng liên máy chủ sắp tới

Về các tính năng liên máy chủ sắp tới :

  • Sau bảo trì ngày hôm nay, các bạn đã có thể chat liên các cụm máy chủ bằng cách sử dụng lệnh chat gens cũ (cú pháp: $ + nội dung chat).
  • Trong thời gian gian tới, chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều sự kiện liên máy chủ để giúp các thành viên các cụm có thể giao lưu với nhau một cách đơn giản. Sẽ có nhiều sự kiện PVP cũng như PVM tổ đội với phần thưởng hấp dẫn.

Chú ý: 

  • Các tính năng liên máy chủ giúp các bạn giao lưu với nhau không có nghĩa là chúng tôi sẽ gộp máy chủ. Ngược lại, các tính năng này sẽ giúp chúng tôi không cần thiế ...>
Thêm