Hệ thống Quả sức mạnh -

- Quả sức mạnh là các loại quả giúp bạn tăng các chỉ số điểm cộng. Chỉ số được tăng sẽ là chỉ số vĩnh viễn.

- Có tổng cộng 5 loại quả: Quả sức mạnh, Quả Nhanh nhẹn, Quả sức khỏe, Quả Năng Lượng, Quả mệnh lệnh, khi sử dụng quả sẽ tăng (từ 2-4 điểm) hoặc giảm (2-10 điểm) điểm cộng tương ứng các cột.

- Để mở thông tin quả, bạn bấm phím "S" để mở sự kiện ngày, sau đó chọn nút "Quả".

Bảng hệ thống quả

- Quả được kết hợp từ Ngọc Sáng Tạo và Ngọc Hỗn Nguyên, kết hợp tại Yêu tinh sáng tạo (Noria 180,102) với mục kết hợp bình thường, tỷ lệ thành công là 90% với phí xoay là 3.000.000 zen

Kết hợp quả

- Để sử dụng quả, bạn click chuột phải vào món đồ quả, sau đó chọn tăng hoặc giảm điểm tùy theo mong muốn của bạn

Sử dụng quả

- Mỗi nhân vật sẽ có giới hạn tối đa điểm cộng quả tùy theo số lần reset của nhân vật.

- Mỗi điểm được thêm, nhân vật sẽ tăng 10 HP và 30 SD vĩnh viễn. Một số món đồ cuối như vũ khí rồng cấp 2, đồ huyết thần sẽ yêu cầu điểm quả thay vì điểm point thường.