Săn BOSS thế giới -

- Tại phiên bản Season 11, có thêm hệ thống boss thế giới mới. Để mở danh sách boss thế giới, bạn bấm phím "S", sau đó tại sự kiện BOSS bạn chọn truy tìm, sẽ có một bảng danh sách các boss sắp xuất hiện.

Mở danh sách boss

Danh sách boss

- Tại danh sách boss có bản đồ, vị trí kèm thời gian boss xuất hiện.

- Mỗi ngày mỗi thành viên sẽ có một số điểm giới hạn săn boss cố định, mỗi lần bạn tiêu diệt boss, tùy chủng loại mà số điểm này sẽ bị trừ, nếu số điểm còn lại nhỏ hơn số điểm yêu cầu săn boss, bạn sẽ không tiêu diệt được boss nữa. Nếu bạn cố gắng tấn công, sẽ chỉ xuất hiện damage miss.