Xem danh sách sự kiện -

- Để xem thời gian của các sự kiện sắp điễn ra, bạn hãy bấm phím S sau đó chọn danh sách sự kiện:

Mở danh sách sự kiện

Danh sách sự kiện

Vào nhanh sự kiện