Chế tạo ngọc thuộc tính -

- Để chế tạo ngọc thuộc tính, bạn cần Linh Thạch Thô và ngọc ước nguyện. Linh thạch thô được hình thành khi bạn ghép 5 Mảnh Vỡ Linh thạch lại với nhau. Mảnh vỡ linh thạch rơi khi săn quái vật thuộc tính.

Mảnh vỡ linh thạch và linh thạch thô

- Sau khi có đủ nguyên liệu, bạn hãy di chuyển tới bản đồ Acheron để gặp NPC Andiel tại tọa độ 38,217

NPC Adniel

- Bạn lựa chọn Tạo linh thạch, sau đó bạn hãy kéo Linh Thạch Thô vào vị trí xoay hoặc bạn click chuột phải vào linh thạch thô để lựa chọn, sau đó bấm kết hợp.

- Tỷ lệ thành công là 50%, món đồ sẽ mất khi thất bại, nếu thành công bạn sẽ nhận được 1 ngọc thuộc tính cùng loại trên chính túi đồ của bạn.

Chế tạo ngọc thuộc tính


Ngọc Thuộc Tính

- Để lắp ngọc thuộc tính vào sách thuôc tính, bạn hãy giuwx phím atl và bấm chuột phải vào cuốn sách thuộc tính, sau đó kéo viên ngọc thuộc tính vào ô ngọc tương ứng, bạn cần để sách bên dưới túi đồể việc ghép được diễn ra. Tương tự, khi bạn muốn tháo ngọc khỏi sách, bạn hãy bấm vào viên ngọc cần tháo và chọn tháo, bạn chú ý là khi tháo ngọc thuộc tính, sẽ có tỷ lệ bị mất ngọc.

Cách ghép ngọc vào Sách thuộc tính