Tăng hạng ngọc thuộc tính -

- Bạn tới gặp NPC Andiel tại tọa độ 38,217 , Acheron . Sau đó lựa chọn dòng bạn muốn nâng cấp (Ví dụ: bạn chọn Tăng cấp linh thạch Hạng 2 để tăng cấp cho dòng thứ 2 cửa ngọc thuộc tính ). Số cấp độ tối đa của mỗi dòng thuộc tính là 10.

NPC Adniel

Giao diện nâng cấp dòng thuộc tính của ngọc

- Nguyên liệu cần là Ngọc Nguyên Tố Cô, bạn có thể mua ngọc này tại shop Ruby (Bấm phím "S"). Bạn có thể sử dụng bùa chống mất đồ và bùa may mắn (Thuộc tính) để tăng khả năng thành công.

- Tỷ lệ thành công tùy thuộc vào dòng mà bạn đang nâng cấp, tuy nhiên giá trị trung bình khi nâng cấp từ 1 tới 10 là: 90%, 80%, 70%, 70%, 60%, 60%, 60%, 50%, 50%, 50%, trong trường hợp thất bại, món đồ của bạn sẽ bị mất, nếu sử dụng bùa chống mất đồ (thuộc tính) thì câp độ của dòng đó sẽ về 0.