Tính năng tương sinh, tương khắc chủng tộc -

1. Sinh, Khắc
 - Chủng tộc khắc tinh: Là chủng tộc nằm ở chân mũi tên ĐỎ, hướng mũi tên sẽ chỉ vào chủng tộc bị khắc chế. Ví du: DL khắc DK , DK khắc DW
 - Chủng tộc khắc tinh sẽ được gia tăng lực đánh chí mạng khi tấn công vào chủng tộc bị khắc chế. Vì thế nếu không có sự chêch lệch quá lớn điểm (Point) thì chủng tộc bị khắc khó mà thắng được.
 - Chủng tộc sinh ( Chủng tộc cộng hưởng): Là chủng tộc nằm ở chân mũi tên XANH, hướng mũi tên sẽ chỉ vào chủng tộc được cộng hưởng. Bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn tính chất thông qua Cánh Thất Tinh (SW2)
2. Hỗ trợ Sinh, Khắc trong Cánh Thất Tinh:

- Cánh Thiên Cơ(Wing Of Phecda): Dành cho Chiến Binh
 - Cánh Thiên Xu(Wing Of Dubhe): Dành cho Pháp Sư
 - Cánh Thiên Tuyền(Wing Of Merak): Dành cho Tiên Nữ
 - Cánh Thiên Hành(Wing Of Alioth): Dành cho Đấu Sỹ
 - Cánh Áo choàng Khai Dương (Cape of Mizar): Dành cho Chúa Tể
 - Cánh Dao Quang(Wing Of Alkaid): Dành cho PSTH
 - Cánh Thiên Quyền(Cape of Megrez): Dành cho Quyền Binh

 - Cánh Thất Tinh hay còn gọi là Supper Wing 2

- Bạn có thể ép 2 loại dòng khác nhau với tỷ lệ phần trăm khác nhau của mỗi dòng dựa tính sinh, khắc của chủng tộc.
 + Dòng thứ nhất: Là dòng kháng. Hấp thụ sát thương bị tấn công.
 Khi ép ra Cánh sẽ mang 1 trong 7 loại kháng với 7 chủng tộc khác nhau. Trong đó các chủng tộc bình thường sẽ là 20%. Còn với chủng tộc khắc tinh: Là 60%.
 Ví dụ: Đối với Cánh Thiên Cơ (DK): Với chủng tộc DL : sẽ kháng 60% lực tấn công, Còn với các chủng tộc còn lại là: 20%
 + Dòng thứ hai: Là dòng tăng cường. Tác dụng: Gia tăng phần trăm lực tấn công khi tạo nhóm (Chỉ có tác dụng khi cả 2 thấy nhau)
 Khi ép ra Cánh sẽ mang 1 trong 7 loại sinh với 7 chủng tộc khác nhau. Trong đó các chủng tộc bình thường sẽ là 20%. Còn với chủng tộc sinh: Là 50%.
 Ví dụ: Bạn ép ra được 1 loại cánh Thiên Cơ có dòng Tăng 20% lực tấn công khi tạo nhóm với MG
 + Dòng vip nhất của cánh sẽ là với chủng tộc sinh: Tăng 50% lực tấn công khi tạo nhóm với SUM.