Pet Muun Season X -

- Đầu tiên bạn cần đi săn trứng thú, để đi săn bạn cần tìm Bóng ma lửa (Ma dù) tại các bản đồ Noria, Lorencia, Devias, Elbeland, Kanturu 2

- Sau khi tiêu diệt ma dù, bạn sẽ nhặt được trứng thú, bạn cần chú ý là item này khi nhặt sẽ không hiện ở thùng đồ cá nhân mà sẽ hiện ở rương đồ sự kiện, bận cần mở bằng cách click vào nút event góc trái trên cùng.

- Bạn ném trứng thú ra, sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 pet Muun hoặc một Đá tiến hóa. Pet và đá sẽ được nhặt vào rương Muun (Bạn bấm phím Y để mở)
 - Bạn có thể ghép hai pet muun giống nhau để nâng cấp level cho pet

- Khi đã đạt cấp độ tối đa của pet, bạn có thể sử dụng đá tiến hóa để nâng cấp pet thành pet cấp 2, bạn chú ý là trên mỗi viên đá tiến hóa đều ghi tên pet nâng cấp, mỗi đá tiến hóa chỉ nâng cấp duy nhất cho pet ghi trên đó, pet nâng cấp phải max level.