MU Rommy -

- Để tham gia sự kiện MU Rommy, bạn hãy thu thập các mảnh thẻ bài, mỗi khi thu thập được 24 mảnh, bạn sẽ có cơ hội nhận được 1 thẻ chơi MU Rommy. Để chơi bạn hãy click vào hòm đồ sự kiện góc trái trên cùng màn hình game:

- Cách chơi game MU Rommy rất đơn giản, nhiệm vụ của bạn là xếp các số giống nhau hoặc liên tiếp vào 3 ô bài, điểm bạn sẽ cao hơn nếu số bạn xếp lớn hơn hoặc trùng màu.


- Khi hết bài, bạn hãy bấm vào nút thả bài (số 4), Bạn kéo bài từ (số 5) xuống khu (số 4) để xếp, bạn bấm chuột phảui để hủy lá bài không mong muốn.
- Bạn có thể xem hướng dẫn bằng video tại:

- Bảng điểm: