Bộ đồ huyết thần -

- Huyết thần là những món đồ thần có sức mạnh cao nhất trong chủng loại đồ thần.

- Để chế tạo được những món đồ này, trước hết bạn cần chế tạo Linh hồn anh hùng, Linh hồn anh hùng được chế tạo từ đồ thần với tỷ lệ 80%.

Đồ thần
Yêu cầu
Tỷ lệ thành công
Kết quả
Hyon, Vicious,
Anubis, Enis,
Aruan, Gywen,
Gaion, Myuren,
Agnis, Browii,
Chrono, Semedenui,
Vega, Chamereu,
Anas, Kyrgyzstan,
Mill, Teaching

Cấp độ tối thiểu: 11
80%
Linh hồn anh hùng


Chế tạo linh hồn anh hùng

- Sau khi có được linh hồn anh hùng, nguyên liệu tiếp theo bạn cần là ấn phù huyết thần, ấn phù huyết thần có bán tại NPC Priest James bản đồ Ebeland (32.239)

- Ấn phù huyết thần được niêm yết bằng Ruud, để có đuợc Ruud bạn hãy bán đồ hoàn hảo vào shop, cửa hàng RUUD sẽ tự động bán đồ ứng với chủng tộc của bạn.

- Sau khi đã có Linh hồn anh hùng và ấn phù huyết thần, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp.


- Bạn sử dụng ấn phù nào thì món đồ thần tạo thành cũng sẽ là tương ứng (ví dụ: ấn phù áo đấu sỹ sẽ kết hợp thành Áo huyết thần đấu sỹ). Món đồ xoay được có tỷ lệ xuất hiện dòng may mắn là 10%.

- Món đô huyết thần sẽ yêu cầu quả để có thể sử dụng, bạn bấm S và chọn quả để xem điểm cộng quả đang có.