Hướng dẫn nâng hạng cánh -

Cánh được phân chia thành các cấp:

STT      
 
Tên cấp      
 
Nguyên liệu thăng hạng      
 
Hạng      
 
Cách Xoay      
 
1      
 
Cánh nhỏ      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 1)      
 
1      
 
Xem      
 
2      
 
Cánh Cấp 1      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 2)      
 
3      
 
Xem      
 
3      
 
Cánh Cấp 2      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 2 Super)      
 
6      
 
Xem      
 
4      
 
Cánh Cấp 2 Super      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Quái Vật)      
 
9      
 
Xem      
 
5      
 
Cánh Quái Vật      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 3)      
 
12      
 
Xem      
 
6      
 
Cánh Cấp 3      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 3 Super)      
 
15      
 
Xem      
 
7      
 
Cánh Cấp 3 Super      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Ảo Ảnh)      
 
18      
 
Xem      
 
8      
 
Cánh Ảo Ảnh      
 
Bùa Thăng Hạng Cánh (Cấp 4)      
 
21      
 
Xem
9      
 
Cánh Cấp 4      
 
 24      
 
 

 

 

Cách thăng hạng cánh:

 • Địa điểm: bạn bấm vào nút E góc trái trên cùng và chọn Nâng Hạng VP
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Các loại cánh
  • 1x Bùa Thăng Hạng Cánh tương ứng (Có được bằng cách xoay tại máy xoay chaos)
  • 10 trZen với cánh hạng dưới 8, 100tr zen với các hạng cao hơn
 • Tỷ lệ thành công: 100%
 • Tỷ lệ chọn tộc thành công: Tùy cấp độ cánh nguồn (Nếu thất bại, sẽ ra cánh của tộc không được chọn, thuộc tính cánh, các dòng hoàn hảo cũng bị thay đổi, có thể mất hoặc thêm)
 • Kết quả: Cánh với hạng cao hơn +0
 • Ghi chú:
  • Cánh nhận được tối đa 3 dòng hoàn hảo. Bạn cân nhắc kỹ khi thăng hạng cánh 4 dòng hoàn hảo trở lên
  • Bạn có thể chọn tộc muốn thăng hạng lên, tuy nhiên, tộc được chọn phải là tộc đang được hõ trợ ở cánh hiện tại, ví dụ cánh cấp 2 DK dùng được cho DK và SLA thì bạn chỉ được phép chọn tộc DK hoặc SLA. Danh sách cánh khi chọn thành công hiển thị bên dưới.
  • Tỷ lệ chọn tộc thành công với cấp độ cánh gốc:
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15
25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%
 • Vì nếu tỷ lệ chọn tộc thất bại, chủng tộc cánh cũng như thuộc tính sẽ được làm mới. Vậy nên, với những cánh có dòng tốt, bạn nên tăng tỷ lệ chọn tộc thành công để có thể giữ lại các thuộc tính mong muốn, ngược lại, bạn nên để tỷ lệ chọn thấp nhất để có cơ hội nhận được các dòng mới cũng như tùy chọn dòng may mắn ....