Hướng dẫn chế tạo bùa tăng hạng cánh Cấp 1, Cấp 2 Super, Ảo Ảnh -

Về cơ bản, việc chế tạo bùa tăng hạng cánh giống như việc xoay cánh trước đây, ví dụ để có được Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 1, bạn cần nguyên liệu là Vũ Khí Chaos, Ngọc Hỗn Nguyên....

Riêng với Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 2 Super và Bùa Tăng Hạng Cánh Ảo Ảnh bạn cần công thức mới (Tại bài viết này)

Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh cấp 1:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Vũ Khí Chaos (Gậy Lôi Phong, Mai Hoa Cung, Rìu Hỏa Long)
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Tâm Linh, Ngọc Ước Nguyện, Hòn Đá Ma Thuật (Tùy chọn, càng thêm nhiều tỷ lệ xoay thành công càng cao)
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 100%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh cấp 1
 • Ảnh:Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh Wing 2 Super:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 2 +9, 4op
  • 1x Lông Vũ Đỏ
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
 • Tỷ lệ thành công: 70%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh Wing 2 Super
 • Ảnh:

Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh Ảo Ảnh :

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 3 Super +9, 4op
  • 1x Lông Vũ Đỏ
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
 • Tỷ lệ thành công: 70%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh Ảo Ảnh
 • Ảnh: