Hướng dẫn chế tạo bùa tăng hạng cánh Cấp 2, Quái Vật, Cấp 3 Super -

Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh Cấp 2:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 1
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1x Lông Vũ Xanh hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc
  • Hòn Đá Ma Thuật (Trung) (Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ càng cao)
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 90%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh Cấp 2
 • Ảnh:


Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh Quái Vật:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 2
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1x Ngọc Sáng Tạo
  • 1x Gầm Phượng Hoàng (Icarus) hoặc Mảnh Ghép Địa Ngục (Aida) hoặc Vua Xương (Losttower 7)
 • Tỷ lệ thành công: 60%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh Quái Vật
 • Ảnh:

Xoay Bùa Thăng Hạng Cánh Cấp 3 Super:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 3 + 9, +4 tùy chọn trở lên
  • 1x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 1x Ngọc Sáng Tạo
  • 90x Ngọc Ước Nguyện
  • 90x Ngọc Tâm Linh
  • Hòn Đá Ma Thuật (Cấp Cao) - Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ thành công càng cao
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 50%
 • Kết Quả: Bùa Thăng Hạng Cánh Cấp 3 Super
 • Ảnh: