Thay đổi công thức tính nhân vật tiêu diệt BOSS -

- Các phiên bản MU trước đây, cứ nhân vật có tổng Damage lớn nhất, nhân vật đó được xác nhận là nhân vật tiêu diệt BOSS và nhận được toàn bộ vật phẩm, tuy nhiên, từ phiên bản S15 mới của GamethuVN, công thức tính nhân vật tiêu diệt boss sẽ thay đổi, cụ thể như sau:

 1. Nếu bạn đánh SOLO, damage được tính là tổng damage bạn đánh được.
 2. Nếu bạn ở trong nhóm, damage được tính là tổng damage các nhân vật không cùng tộc có Damage lớn nhất
 3. Nếu nhân vật chết, toàn bộ tích lũy damage quái của nhân vật đó sẽ bị xóa.

- Ví dụ, có 8 thành viên tham gia tiêu diệt kundun, kết qả như sau

 1. Nhóm A: một nhân vật DK chơi SOLO được tổng 2000 Damage
 2. Nhóm B: party của 3 DK, mỗi DK đánh được 1500 Damge => Vì cả 3 cùng 1 tộc nên sẽ chỉ tính 1 nhân vật có Damage cao nhất nhóm: 1500 Damge
 3. Nhóm C: party của 1 DK, 1 SUM, 1 MG, 1 ELF với số Damage lần lượt là: 800, 700, 600, 100 => Tổng damage là: 800 + 700 + 600 + 100= 2200 Damge

- Như vậy kết quả như sau: 

 1. Nhóm A: 2000 Damage, chiếm tỷ lệ 35%
 2. Nhóm B: 1500 Damge, chiếm tỷ lệ 26%
 3. Nhóm C: 2200 Damge, chiếm tỷ lệ 39%

- Sau đó, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên người tiêu diệt quái theo tỷ lệ Damage (ví dụ nhóm C có tỷ lệ 39% chiếm được BOSS. Nhóm này, dù đánh được tổng damage nhiều nhất, vẫn có thể miss BOSS). Và cuối cùng, ngẫu nhiên 1 thành viên trong nhóm sẽ được vinh danh, kể cả là elf buff (đảm bảo công bằng).

- Kết luận: 

 • Khi các bạn có ý định tham gia săn boss, hãy tạo cho mình một team chuẩn, có đầy đủ tộc và có tộc buff, sẽ không như trước đây, mạnh nhân vật nào nhân vật đó chiếm được BOSS nữa.
 • Cho dù bạn đánh được một tỷ lệ Damage nhỏ, vẫn có thể có cơ hội chiếm được boss. Nếu bạn muốn chắc chắn ăn boss, hãy PK tất cả những người săn boss còn lại.