Hướng dẫn ép đá ma thuật (Magic Stone) -

- Tại phiên bản season 15, hệ thống ép đồ sẽ yêu cầu các loại đá ma thuật mới. Dưới đây là cách xoay các loại đá ma thuật

- Vị trí xoay, bạn tới goblin noria vị trí 180,102 sau đó lựa chọn Kết Hợp Đá Ma Thuật- Để kết hợp đá ma thuật Lục, bạn cần món đồ thường tối thiểu +7, 4 opt và 50,000 Zen

- Để kết hợp đá ma thuật Lam, bạn cần món đồ hoàn hảo tối thiểu hạng 6, cấp +9, 4 opt và 50,000 Zen

- Để kết hợp đá ma thuật Đỏ, bạn cần món đồ thần tối thiểu +9, 4 opt và 50,000 Zen


Ghi chú:

 1. Đối với đá lục, bạn có thể dùng đồ shop và ép lên +7 4 opt để xoay.
 2. Đối với đá lam, đỏ, số lượng đá sẽ tùy theo cấp độ và op.
  • +9 4op => 0~1 đá
  • +10 8op => 1~2 đá
  • +11 12op => 2~4 đá
  • +12 16op => 3~7 đá
  • +13 20op => 4~11 đá
  • +14 24op => 5~16 đá
  • +15 28op => 6~22 đá
 3. Nếu vật phẩm có op hoặc cấp nhỏ hơn mốc thì sẽ lấy mốc dưới phù hơp. Ví dụ bạn xoay món đồ +15 8op sẽ lấy mốc +10 8op tức được 1 ~ 2 đá. Còn +9 28op sẽ tương đương +9 4op tức được 0~1 đá.

Một số ví dụ xoay đá ma thuật: