Tính năng dự động quay lại bãi -

- Nhằm tạo thuận tiện hơn cho những thành viên phải đi làm hàng ngày, không có nhiều thời gian trông nhân vật đang cắm chuột, Chúng tôi đã tích hợp sẵn tính năng quay trở lại bãi sau khi chết.

- Để sử dụng, các bạn bấm phím S, sau đó chọn Tự động di chuyển, một hội thoại sẽ hiện ra. Ở đây, bạn có thể thay đổi số lần quay trở lại tối đa, hoặc chọn vào dấu tích luôn luôn quay lại.

- Chú ý: Vị trí quay lại chính là vị trí bạn đứng khi bạn bấm nút Đăng ký