Sự kiện săn pet MUUN -

Điều kiện tham gia: Không giới hạn

Quy định sự kiện:

  1. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 mỗi thứ 3, 5, 7, Chủ nhật.
  2. Khi sự kiện bắt đầu, bạn hãy di chuyển tới các bản đồ thích hợp để săn gà, quái vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên các bản đồ chỉ định.
  3. Vật phẩm nhận được sẽ là pet MUUN hoặc ngọc tùy vào cấp độ của bản đồ.

Danh sách bản đồ có sự kiện:

Bản đồSố quái vật
(Máy chủ thường)
Số quái vật
(Máy chủ gold)
Vật phẩm rơi
Lorencia100150Pet MUUN cấp thấp
Kanturu 1100150Pet MUUN cấp thấp
Acheron100150Pet MUUN cấp trung
Ngọc các loại
Uruk Mountain100150Pet MUUN cấp trung
Ngọc các loại