Sự kiện săn ma dù. -

Điều kiện tham gia: Không giới hạn

Quy định sự kiện:

  1. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 mỗi thứ 3, 5, 7, Chủ nhật.
  2. Khi sự kiện bắt đầu, bạn hãy di chuyển tới Devias hoặc Stadium 60p để săn ma dù, quái vật sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ.
  3. Vật phẩm nhận được sẽ là ngọc các loại.
  4. Bạn sẽ tốn 1 điểm BOSS khi tiêu diệt ma dù.
  5. Tổng số ma dù xuất hiện trong sự kiện là 50.
  6. Săn ma dù tại bản đồ Stadium 60p sẽ không mất điểm BOSS.