Hướng dẫn thăng hạng vật phẩm -

- Từ phiên bản season 15 trở đi, các bạn có thể thăng hạng những vật phẩm yếu hơn lên vật phẩm cao hơn mà giữ nguyên mọi thuộc tính (dòng 380, gia cường...).

- Các vật phẩm có thể thăng hạng là: Vũ khí, Quần áo, Khiên, Cánh (Bạn xem tại hướng dẫn riêng).

- Nguyên liệu chính bạn cần hai món đồ cùng loại và cùng hoàn hảo hoặc socket (Ví dụ: cùng là Gậy ma thuật hoàn hảo, cùng là áo Huyền Vương Socket, Bạn không thể kết hợp 1 món hoàn hảo và một món thường...). Với món đồ thường hoặc hoàn hảo, bạn luôn có thể thăng hạng lên món đồ hạng cao hơn (trừ khi đạt hạng tối đa), với món đồ socket thì không phải món đồ nào cũng có thể thăng hạng, bạn hãy đặt thử vào ô thăng hạng để kiểm tra.

Đồ chính
Đồ phụ
Kết quả
Đồ thườngĐồ thườngĐồ thường
Đồ thường SocketĐồ thường hoặc đồ thường SocketĐồ thường Socket
Đồ hoàn hảoĐồ hoàn hảoĐồ hoàn hảo
Đồ hoàn hảo SocketĐồ hoàn hảo hoặc đồ hoàn hảo SocketĐồ hoàn hảo socket

- Sau khi thăng hạng, món đồ phụ sẽ mất và món đồ chính sẽ được đổi thành món đồ có hạng cao hơn (Mạnh hơn).- Để tiến hành thăng hạng vật phẩm, bạn hãy bấm Phím S, chọn thăng hạng vật phẩm. Sau đó, kéo thả vật phẩm muốn thăng hạng vào ô vật phẩm chính, vật phẩm phụ vào ô vật phẩm phụ (Bạn cũng có thể bấm chuột phải để chọn nhanh). Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị các yêu cầu cần thiết để thăng hạng.

- Nếu vật phẩm chính dùng cho nhiều chủng tộc, bạn cũng có thể chọn tộc mong muốn của vật phẩm. Danh sách các vật phẩm hạng cao hơn cũng sẽ được hiển thị, kết quả sẽ là ngẫu nhiên một vật phẩm trong danh sách này.

- Bảng quy định kết hợp:

Hạng
Yêu cầu đồ chính
Yêu cầu đồ phụ
Nguyên liệu
Kết quả
1 đến 7
+0
+ 6 và 4 opt
- Đá lam x2
- Thành công 100%
- Giữ nguyên cấp
8  đến 15
+15
+ 9 và 8 opt
- Đá đỏ x2
- Ngọc sáng tạo x2
- Đá Hộ Mệnh x2 
- Thành công 100%
- Trở về +0
16 trở lên
+15
+ 15 và 12 opt
- Đá đỏ x4
- Ngọc sáng tạo x4
- Đá Hộ Mệnh x4
- Thành công 100%
- Trở về +0


- Bảng giới hạn thăng hạng theo reset của Top1:

Hạng
Reset tối thiểu
 Thăng hạng vật phẩm
Reset tối thiểu
 Thăng hạng cánh
0
0
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
5
5
6
10
10
7
15
15
8
20
20
9
25
25
10
30
30
11
36
36
12
44
43
13
54
52
14
66
62
15
81
75
16
100
90
17
124
107
18
154
129
19
191
155
20
238
186
21
296
223
22
369
267
23
460
321
24
573
385
25
716
462
26
893
555
27
1115
666
28
1393
799
29
1740
958