Lãnh địa bang hội -

Sự kiện Lãnh địa bang hội là sự kiện mới bắt đầu từ phiên bản Season 15, nơi các các bang hội tranh giành các vùng đất đặc quyền.

Là sự kiện duy nhất, chủ liên minh có thể lựa chọn quái vật phù hợp với trình độ của bang hội mình quản lý.

  • Sẽ có tổng 5 lãnh địa cho các chủ liên minh. Ai cũng có thể vào bản đồ này nhưng chỉ có liên minh chủ bản đồ mới có exp và rơi ngọc, vật phẩm quý hiếm khi luyện cấp. Nếu có boss xuất hiện, ngoài liên minh cũng có thể săn.
  • Mỗi lãnh địa có hạn sử dụng 5 ngày kể từ ngày chiếm được, hết thời gian bạn cần chiếm một lãnh địa khác.
  • Mỗi liên minh được quyền chiếm tối đa 2 lãnh địa.
  • Sự kiện chiếm lãnh địa sẽ diễn ra vào 9 giờ tối, với điều kiện là cần có lãnh địa vô chủ.
  • Khi sự kiện diễn ra, bạn cần tới bản đồ Guild Arena (bằng phím M). Để có thể tấn công trụ thuộc tính, 3 phong ấn phải được đứng cùng 1 liên minh (chỉ liên minh phong ấn mới có thể tấn công trụ). Liên minh phá được trụ sẽ được làm chủ 1 lãnh địa.
  • Sẽ có tất cả 16 SPOT VIP mỗi lãnh địa. Chủ liên minh có thể tự do chọn quái vật của lãnh địa thông qua NPC quản lý (ví dụ chọn quái vật của bản đồ Ferea thì toàn bộ spot của lãnh địa sẽ là quái vật ferea).
  • Tại lãnh địa sẽ được thêm 50% EXP Master.

Phong ấn, phá giáp trụ thuộc tính

NPC quản lý lãnh địa bang hội.

Di chuyển tới lãnh địa thông qua NPC

Lựa chọn quái vật tại lãnh địa

Lãnh địa bang hội.