Hệ thống mảnh ngọc -

- Tại bản đồ Lãnh địa bang hội, các bạn có thể săn các mảnh ngọc, khi ghép đủ 100 mảnh sẽ tự đổi thành ngọc tương ứng.

- Mảnh ngọc chỉ rơi trong thời gian mở PK tại Lãnh địa bang hội:

  • Ngày thường: từ 18 giờ 00 tới 21 giờ 59.
  • Chủ nhật: từ 10 giờ 00 tới 21 giờ 59.

- Mảnh ngọc không thể giao dịch, không thể cất hòm.

- Khi bạn bị chết trên các bản đồ không phải sự kiện hoặc trên bản đồ luyện quái của Lãnh địa bang hội, sẽ bị rơi 4 mảnh ngọc và 4 mảnh sẽ bị tiêu hủy ngẫu nhiên. Nếu bạn là quỷ, số lượng rơi và mất có thể lên tới 40 mảnh, tùy cấp độ quỷ hiện tại.

- Các bạn có thể tích vào ô Lựa chọn nhặt / Ngọc, đá quý trong Auto Z (Helper) để tự động nhặt.