Vệ Thần (Linh Mã - Địa Long - Linh Hồ - Thiên sư) -

I. VỆ THẦN LÀ GÌ?  

- Vệ Thần hay Guardian là hệ thống thú cưỡi mới được Webzen thêm vào từ season 14.  
- Tính tới thời điểm hiện tại (SS16) Webzen đã cho ra 4 Vệ Thần (Guardian) với các mốc lvl khác nhau :  
+ Linh Mã  
+ Địa Long  
+ Thiên Sư  
+ Linh Hồ  

II. CHẾ TẠO VÀ NÂNG CẤP.

A. Ghost horse:  Linh Mã

Dạng thú cưỡi, tất cả các nhân vật trong MU Online đều có thể sử dụng và đeo cùng lúc với các thú cưỡi như Chiến Mã, Sói tinh, Quái điểu, kỳ lân. Có thể sử dụng cùng lúc với pet Muun.

Có thể thu thập nguyên liệu để xoay Ghost Horse thông qua NPC Moss (22, 225) tại Elbeland 1. Tìm đến phần Guardian Box, mở ra hên xui sẽ nhận được nguyên liệu.

Khi có đủ nguyên liệu cần thiết. Đến gặp NPC Trainer ở Lorencia (123, 110). chọn dòng thử 2, cho nguyên liệu vào để tiến hành hồi sinh Ghost Horse.

 

Nâng cấp Linh Mã

Vệ Thần Linh Mã có thể được nâng cấp lên đến +15 giống như các trang bị thông thường. Mỗi khi tăng cấp, các chỉ số của Vệ Thần sẽ được tăng cường lên đáng kể. Tuy nhiên nguyên liệu và cách nâng cấp Vệ Thần có sự khác biệt với trang bị thường.

TênMô tả
Đá Hộ mệnh trung cấp (Guardian Fortress)

Nâng cấp Vệ Thần đến +9.

Nếu thất bại, bị hạ 1 cấp.

Đá hộ mệnh cao cấp (Elite Guardian Fortress)

Nâng cấp Vệ Thần đến +15

Nếu thất bại, hạ về level 0.

Sau khi có đủ nguyên liệu cần thiết. Đến gặp NPC Trainer ở Lorencia (123, 110). Chọn dòng thứ 3, cho nguyên liệu vào để tiến hành nâng cấp Ghost Horse.

Ngoài tính năng mặc định “Tốc độ tấn công +7”. Khi hồi sinh Ghost horse có thể nhận được 1 đến 3 tính năng bên dưới.

Ngẫu nhiên nhận được 1~3 tính năngTính năng
Tăng phòng thủ mỗi 20 level (tính đến level 1100)
Tăng sức tấn công/phép thuật mỗi 20 level (tính đến level 1100)
Tăng phòng thủ thuộc tính
Tăng tấn công thuộc tính

Các tính năng cơ bản sẽ không thể thay đổi được, và áp dụng trực tiếp lên nhân vật. Các chỉ số tăng theo cấp độ của Ghost horse

Tính năng Kháng quái vật cao cấp (elite)

Tính năng kháng quái vật Elite (Màu tím) chỉ có tác dụng với quái Elite ở các map mới là Abyss Atlans và Scorch Canyon.

Khi Hồi sinh Ghost horse sẽ ngẫu nhiên nhân được 1 đến 2 tính năng:

Tính năng (Hệ)Mô tả
 Lửa (Fire)Kháng hiệu ứng chảy máu
Kháng hiệu ứng giảm sát thương
Nước (Water)Kháng hiệu ứng rút độc
Kháng hiệu ứng giảm sát thương
Đất (Earth)Kháng hiệu ứng chảy máu
Kháng hiệu ứng giảm tốc độ tấn công
 Gió (Wind)Kháng hiệu ứng rút độc
Kháng hiệu ứng giảm phòng thủ
Bóng tối (Dark)Kháng hiệu ứng chảy máu
Kháng hiệu ứng giảm phòng thủ

 

Thay đổi tính năng cho Ghost horse

Các tính năng màu tím (Kháng quái vật Elite) có thể thay đổi được bằng cách sử dụng Đá thay đổi thuộc tính.

Đá thay đổi thuộc tính Ghost horse. Sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên thêm vào 1~2 tính năng Kháng quái vật Elite cho Ghost horse.

 

B. Địa Long (Ice Dragon).  
1. Nâng cấp:  
- Địa Long là vệ thần chỉ được nâng cấp từ Linh Mã  
- Bạn có thể kiếm Phong Ấn Rồng Băng từ Shop Ruud của NPC Priest James ở Elbeland.  
Bước 1: Chuẩn bị :   
- Linh Mã +11 x1  
- Phong Ấn Rồng Băng x1  
- Jewel of Bless x20  
- Jewel of Soul x20  
- Jewel of Creation x1  
- Jewel of Chaos x1  
Bước 2: Gặp NPC Trainer chọn dòng "Nâng cấp vệ thần" (Upgrade Guardian)

==> Lưu ý :   
- Linh Mã cộng càng cao tỷ lệ thành công càng cao.  
- Nếu thất bại Linh Mã sẽ về +0  
 

C. Thiên Sư  
- Thiên Sư là vệ thần chỉ được nâng cấp từ Địa Long  
- Bạn có thể kiếm Phong Ấn Thiên Sư từ Shop Ruud của NPC Priest James ở Elbeland.  
Bước 1: Chuẩn bị :   
- Địa Long +11 x1  
- Phong Ấn Thiên Sư x1  
- Jewel of Bless x20  
- Jewel of Soul x20  
- Jewel of Creation x1  
- Jewel of Chaos x1  
Bước 2: Gặp NPC Trainer chọn dòng "Nâng cấp vệ thần" (Upgrade Guardian)

==> Lưu ý :   
- Địa Long cộng càng cao tỷ lệ thành công càng cao.  
- Nếu thất bại Địa Long sẽ về +0

D. Linh Hồ  
- Linh Hồ là vệ thần chỉ được nâng cấp từ Thiên Sư   
- Bạn có thể kiếm Phong Ấn Linh Hồ từ Shop Ruud của NPC Priest James ở Elbeland.  
Bước 1: Chuẩn bị :   
- Thiên Sư +11 x1  
- Phong Ấn Linh Hồ x1  
- Jewel of Bless x20  
- Jewel of Soul x20  
- Jewel of Creation x1  
- Jewel of Chaos x1  
Bước 2: Gặp NPC Trainer chọn dòng "Nâng cấp vệ thần" (Upgrade Guardian)

==> Lưu ý :   
- Thiên Sư cộng càng cao tỷ lệ thành công càng cao.  
- Nếu thất bại Thiên Sư sẽ về +0

Vệ Thần (Bao gồm cả 4 loại Linh Mã - Địa Long - Thiên sư - Linh Hồ) có thể được nâng cấp lên đến +15 giống như các trang bị thông thường. Mỗi khi tăng cấp, các chỉ số của Vệ Thần sẽ được tăng cường lên đáng kể. Tuy nhiên nguyên liệu và cách nâng cấp Vệ Thần có sự khác biệt với trang bị thường.

TênMô tả
Đá Hộ mệnh trung cấp (Guardian Fortress)

Nâng cấp Vệ Thần đến +9.

Nếu thất bại, bị hạ 1 cấp.

Đá hộ mệnh cao cấp (Elite Guardian Fortress)

Nâng cấp Vệ Thần đến +15

Nếu thất bại, hạ về level 0.