Hướng dẫn chế tạo bùa tăng hạng cánh Cấp 4 -

Xoay Lông Điêu Thần:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Cánh Cấp 3 +13, 4op
  • 30x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 30x Ngọc Sáng Tạo
  • 30x Ngọc Tâm Linh
  • 30x Ngọc Ước Nguyện
  • Hòn Đá Ma Thuật (Cấp Cao) - Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ thành công càng cao
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 60%
 • Kết Quả: Lông Điêu Thần
 • Ảnh:

  
 

Xoay Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 4:

 • Địa điểm: Yêu tinh chaos noria
 • Nguyên Liệu:
  • 1x Lông Điêu Thần
  • 1x Gamuda's Flame
  • 30x Ngọc Hỗn Nguyên
  • 30x Ngọc Sáng Tạo
  • 30x Ngọc Tâm Linh
  • 30x Ngọc Ước Nguyện
  • 50x Golden Crest
  • Hòn Đá Ma Thuật (Cấp Cao) - Tùy chọn, càng nhiều tỷ lệ thành công càng cao
 • Tỷ lệ thành công: tối đa 40%
 • Kết Quả: Bùa Tăng Hạng Cánh Cấp 4
 • Ảnh:

 

 

Sau khi có được bùa thăng hạng cánh cấp 4, bạn có thể xoay cánh cấp 4 từ cánh ảo ảnh: