Ép dòng nguyên tố cho Wing4 -

1 .Để ép dòng nguyên tố cho Wing 4 và Wing Master, bạn đến gặp tiên nữ Adniel ở Elbeland (38x216)

Nguyên liệu cần thiết: Wing 4 + linh thạch + Golden Crest x9 + Higher Magic Stone x3
_ Linh thạch yêu cầu hạng 1 level 4 trở lên, tỉ lệ thành công 15%. Level cao sẽ đạt tỉ lệ cao . Lv5 - 25%, lv6 - 40%, lv7 - 50%, lv8 - 60%, lv9 - 75%, lv10 - 90%
_ Golden Crest có thể kiếm được nhờ săn boss, hoặc mua trên shop Đấu giá vật phẩm Boss, hoặc đổi bằng điểm tri ân từ admin
_ Bạn có thể dùng thêm bùa may mắn (loại dùng cho sách và thuộc tính): tăng thêm 10% tỉ lệ thành công
_ Nếu thành công, bạn sẽ được thêm 1 dòng phòng thủ nguyên tố. 
_ Nếu bạn được tổ tiên phù hộ, sẽ  được thêm dòng nguyên tố thứ 2

2. Để nâng cấp dòng nguyên tố, bạn cần Nguyên Tố Cổ RUNE và 1 mZen
_ Lv0-3: tỉ lệ 50%
_ Lv3-4-5-6: tỉ lệ 45%
_ Lv7-8-9: tỉ lệ 40%
_ lv10-11-12: tỉ lệ 35%
_ lv13-14: tỉ lệ 30%
_ Thành công sẽ tăng lên 1 level, thất bại giảm 1 level
_ Bạn có thể dùng thêm bùa may mắn (loại dùng cho sách và thuộc tính): tăng thêm 10% tỉ lệ thành công
_ Rune có thể kiếm được nhờ săn boss, hoặc mua trên shop Đấu giá vật phẩm Boss, hoặc mua từ shop Tri Ân
 

 

3. Lưu ý cụm HN2003 và HN2 (VQ+BV):  Hiện tại wing Master chưa hỗ trợ nâng cấp dòng nguyên tố trong game. Vì vậy bạn có thể nâng cấp dòng nguyên tố cho wing 4 bất kỳ, sau đó liên hệ admin để chuyển dời kết quả sang wing Master. Vấn đề này sẽ xử lý trong bản nâng cấp sắp tới