[HN] Sự kiện tết Quý Mão 2023 cho HN2003 và HN2(VQ+BV)

1. Tăng x4 exp Master từ 0h ngày 21/1 đến 24h ngày 26/1/2023. 2. Khuyến mãi nạp thẻ: từ ngày 18/1 đến 20/1/2023: Tặng 20% giá trị thẻ Reset cộng vào Cash. + Nạp trên 2000 bạc được tặng gói quà (nội dung quà ở mục 6 bên dưới). + Nạp đạt mốc 10tr được tặng 200 quả ( nghĩa là mỗi 10tr được 125. 000 bạc + 25. 000 cash + 200 điểm quả). 3. Giảm 50% giá một số dịch vụ trên web từ 0h đến 24h ngày 20/1/2023: Giảm 50% phí bạc khi đổi tên nhân vật. Giảm 50% phí bạc đổi tộc, giảm 50% phí giữ lại Master (riêng đổi sang tộc RW, RF, SLA giảm 75% phí giữ Master). Giảm 50% phí bạc khi ăn thêm hoặc cộng lại point Quả (Giới hạn cộng quả max 6000 điểm). Giảm 50% phí bạc cộng lại point Thuộc Tính. Giảm 50% phí bạc cộng lại Master Level. 4. 5. - Vũ khí khóa: 30000 ruud / món. 6. 7. 8. . .
Thêm