[MU] Bảo trì máy chủ ngày 7/6 (thứ 6)

Thời gian bảo trì:  
Vương Mệnh, Hà Nội 2: 18h30 ngày 6/6 (thứ 5) trong 30 phút
Quyền Năng, Hà Nội 1: 18h30 ngày 7/6 (thứ 6) trong 30 phút
Nội dung bảo trì:
Áp dụng tại máy chủ Season 15:
Sửa lỗi không mở được hướng dẫn trong game.
Sửa lỗi dòng hoàn hảo không tăng SD.
Sửa lỗi thi thoảng lag vị trí khiến skill không lên dmg.
Cập nhật hỗ trợ phiên bản Mobile.
Sau bảo trì, party sẽ mất, bạn cần tạo lại. Thời gian bùa, đồ thuê đang sử dụng sẽ được thêm: +5 tiếng.
Mong các bạn chú ý để có thời gian Online phù hợp.
... xem tiếp
Thêm