[MU] Bảo trì máy chủ ngày 23/9 (thứ 6)

Thời gian bảo trì:  18h30 ngày 23/9 (thứ 6) trong 15 phút. Nội dung bảo trì: Áp dụng tại máy chủ Season 15: Thêm tùy chọn mới vào bùa chuyển nhanh máy chủ: Loại bỏ kiểm tra trùng IP khi tạo nhóm, bạn cũng có thể mua bùa này bằng zen tại shop zen khóa. Yêu cầu vào sự kiện DG sẽ chuyển từ cấp độ master sang reset. Đổi lượt đào ngọc sẽ không yêu cầu phải đúng giờ sự kiện đào ngọc nữa. Sửa lỗi thủ thuật đeo hai MUUN còn hạn dòng vàng. Giảm thiểu tình trạng miss buff của một số tuyệt kỹ Cooldown (thời gian chờ). Khi bị chết hoặc vào trận mới PVP, Cooldown (thời gian chờ) của tuyệt kỹ đã dùng sẽ được xóa. Áp dụng tại máy chủ Vương Mệnh: Bán một số bình tăng lực 30 phút tại cửa hàng zen khóa. Tối đa có 3 dòng hoàn hảo. . .
Thêm