[MU] Phượng hoàng tái sinh 2024 (VM, QN)

Hàng năm, máy chủ Quyền Năng và Vương Mệnh sẽ tổ chức sự kiện Phượng hoàng tái sinh vào tháng 7. Năm nay, sẽ có các sự kiện sau: 
Giftcode: PHTS2024
Hạn dùng tới 23h59 ngày 14/7
- Ánh Sáng Ước Nguyện (Trung) * 30 cái
- Nhẫn gấu hồng * 5 ngày
- Phòng gold * 5 ngày
- Hawk Figurine * 7 ngày
- Hồng Kỳ Hoàng Tộc * 5 ngày
 
Giftcode: TANTHU072024
Hạn dùng tới 23h59 ngày 14/7
Dành cho nhân vật reset dưới 400 lần (VM) và 100 lần (QN)... xem tiếp
Thêm