Thông tin máy chủ

 Client Download
 • Phiên bản hiện tại: Season 15 plus
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 100x
  Ngày mở cửa: 28/4/2023
  - Phiên bản MU Season 15 plus, mở cửa vào 28/4/2023.
  - Hướng tới một máy chủ ổn định, lâu dài.
 • Phiên bản hiện tại: Season 12
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 50x
  Ngày mở cửa: 24/7/2022
  - Phiên bản MU Season 12 cũ, mở cửa vào tháng 24/7/2022.
  - Là máy chủ phục vụ anh em muốn trải nghiệm lại kỉ niệm cũ, phiên bản cũ, exp thấp, cởi trần săn rồng.
 • Phiên bản hiện tại: Season 15.2
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 100x
  Ngày mở cửa: 1/5/2021
  - Phiên bản MU Season 15 part 2, mở cửa vào tháng 1/5/2021.
  - Là máy chủ mới nhất sau 6 năm kể từ Vương Quyền.
  - Toàn bộ Quản lý tài khoản, phong cách chơi được thiết kế lại, nhiều tính năng vô cùng hấp dẫn.
 • Phiên bản hiện tại: Season 15
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 50x
  Ngày mở cửa: 1/2003
  - Bản MU Hà Nội cũ, khẳng định tên tuổi từ năm 2003 với phiên bản 0.74
  - Là MU đầu tiên và cũng là game online đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
  - MU Hà Nội coi trọng sự ổn định, hướng tới server chơi giải trí, dễ chơi, item có thể dễ dàng có được.
 • Phiên bản hiện tại: Season 15.2
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 150x
  Ngày mở cửa: 5/9/2015
  - Phiên bản MU Season 10 part 2, mở cửa vào tháng 5/9/2015.
  - Được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và chất lượng.
  - Sự kiện hàng tuần mới lạ, hấp dẫn
  - 2018: Máy chủ Thần Long đã sát nhập vào Vương Quyền
  - 12/12/2021: Vương Quyền và Bá Vương sát nhập
 • Phiên bản hiện tại: Season 15.2
  Điểm kinh nghiệm trung bình: 150x
  Ngày mở cửa: 9/9/2009
  - Cộng đồng người chơi tâm huyết
  - Máy chủ giải trí, dễ chơi.
  - 2017: Máy chủ Phục Hưng đã sát nhập vào Bá Vương
  - 12/12/2021: Vương Quyền và Bá Vương sát nhập