Trang tin MU

 Client Download

Miễn phí mở khóa item

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 18/04/2015

- Nhằm phục vụ cho việc update phiên bản Season 10 tới cho Phục Hưng, chúng tôi đã miễn phí chức năng mở khóa item, thời gian miễn phí là từ 18/4/2015 đến 22/4/2015, sau thời gian này, trang mở khóa sẽ đóng cửa, nếu bạn muốn mở khóa, bạn phải gửi yêu cầu tại diễn đàn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn