Trang tin MU

 Client Download

Đã thêm tính năng nhận giftcode Phục Hưng

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 08/05/2015

- Nhằm hỗ trợ những bạn mới tham gia Phục Hưng, chúng tôi đã thêm chức năng giftcode, để nhận giftcode bạn nhắn tin theo mẫu VAS PH THETANTHU rồi gửi 8085. Mỗi số điện thoại chỉ được lấy mã thẻ 1 lần.

- Giftcode gồm có:

. 1 Bộ đồ thuê tối đa 30 ngày
. 1 vật phẩm CashShop Huy Hiệu Phong tăng 150% khả năng rơi đồ và 140% kinh nghiệm trong 01 tuần
. 20 lần reset

 

- Ngoài ra, tính năng đổi giới tính và đổi tên cũng đã hoàn thiện tại quản lý tài khoản.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn