Trang tin MU

 Client Download

Kết quả truy tìm bảo vật tháng 6

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 15/06/2015

Sự kiện truy tìm bảo vật tháng 6 đã kết thúc với kết quả 7936 món đồ yêu cầu được tìm thấy (1 món đồ sẽ được thưởng 12.6 bạc). Ngoài ra, 10 nhân vật tìm được nhiều bảo vật nhất sẽ được tặng lần reset như sau :

 1. Account MuseElf ghi 72 điểm, được thưởng 907 bạc và 500 lần reset
 2. Account duybut1 ghi 60 điểm, được thưởng 756 bạc và 400 lần reset
 3. Account hangdeptk ghi 58 điểm, được thưởng 731 bạc và 300 lần reset
 4. Account thienmenh ghi 55 điểm, được thưởng 693 bạc và 200 lần reset
 5. Account chiende ghi 55 điểm, được thưởng 693 bạc và 100 lần reset
 6. Account robocon ghi 55 điểm, được thưởng 693 bạc và 50 lần reset
 7. Account buigiabao ghi 54 điểm, được thưởng 680 bạc và 50 lần reset
 8. Account anh2manhbg ghi 52 điểm, được thưởng 655 bạc và 50 lần reset
 9. Account eeff ghi 51 điểm, được thưởng 643 bạc và 50 lần reset
 10. Account googlell ghi 51 điểm, được thưởng 643 bạc và 50 lần reset


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn