Trang tin MU

 Client Download

Cập nhật bản v51

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 08/07/2015

- Hiện chúng tôi đã cập nhật bản vá lỗi v51, nhằm khắc phục một số vấn đề sau:

1. Sửa lỗi reconnect kết nối lại bị ngắt kết nối
2. Thay đổi giao diện một số NPC
3. Hỗ trợ 3 ngồn ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Thái, Tiếng Tây Ban Nha
 

- Các bạn cần thoát game để update. Với những bạn không thể update, bạn hãy tải lại client mới.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn