Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Phục Hưng ngày 17/7/2015

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 17/07/2015

- MU Phục Hưng sẽ tạm thời bảo trì vào lúc 23h30 tối ngày 17/7/2015, thời gian bảo trì: 15 phút nhằm đảm bảo sự ổn định của máy chủ , khắc phục một số lỗi và chuẩn bị cho event ngày 18, 19.

- Mong các bạn chú ý để có thời gian tham gia phù hợp. Với các thành viên online tại bản đồ thường, bạn không cần phải thoát ra, hệ thống reConnect sẽ kết nối lại cho bạn.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn