Trang tin MU

 Client Download

Bảo trì máy chủ Phục Hưng ngày 22/7/2015

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 22/07/2015

- MU Phục Hưng sẽ tạm thời bảo trì vào lúc 23h00 tối ngày 22/7/2015, thời gian bảo trì: 15 phút nhằm khắc phục một số vấn đề về hệ thống auto connect

- Mong các bạn chú ý để có thời gian tham gia phù hợp. Với các thành viên online tại bản đồ thường, bạn không cần phải thoát ra, hệ thống reConnect sẽ kết nối lại cho bạn.

 GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn