Trang tin MU

 Client Download

[08.01.2016] Bảo trì cụm máy chủ Thần Long

MU Hà Nội 2
  • Ngày đăng : 08/01/2016

Server bảo trì vào lúc: 23 giờ 15 phút ngày 08.01.2016
 Dự kiến hoàn tất: 23 giờ 45 phút cùng ngày.
Tính năng hoàn thiện sau bảo trì:
- Mở phó bản
- Áp dụng thử nghiệm nhiệm vụ hằng ngày.
 Chính sách bảo trì: Cộng thêm 1 giờ sử dụng cho các bùa CashShop mà anh em đang sử dụng.
 Khi bảo trì anh em không cần phải Out ra ngoài, AutoReConnect sẽ kết nối Account lại cho anh em. Xin lỗi anh em vì sự bất tiện này.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn