Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 12/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 23/03/2020

Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 18 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:

 1. Dũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 63 điểm
 2. Dũng sĩ MADARA, chủng tộc Chúa Tể đạt được 57 điểm
 3. Dũng sĩ TheHeaven, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 52 điểm
 4. Dũng sĩ zThongLinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 44 điểm
 5. Dũng sĩ JazzClub, chủng tộc Quyền Vương đạt được 42 điểm
 6. Dũng sĩ Influenza, chủng tộc Phù Thủy đạt được 42 điểm
 7. Dũng sĩ Pike, chủng tộc Chiến Binh đạt được 42 điểm
 8. Dũng sĩ PeUtCongtu, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 27 điểm

Ngọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các bạn vui lòng kiểm tra


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 12/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật DontGame (Game) vị trí số 1
 2. Nhân vật AnChoiDi (liugong02) vị trí số 2
 3. Nhân vật RounTPF (chau261190) vị trí số 3
 4. Nhân vật NatDaiKa (boyss) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn