Trang tin MU

 Client Download

Ủng hộ phòng, chống dịch covid19

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 24/03/2020

Tính tới hết ngày 23/3, chúng tôi đã nhận được bạc ủng hộ tổng cộng 37.595 bạc, tương đương với 2tr8. Tiền ủng hộ 6tr đồng đã được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Danh sách anh em tham gia ủng hộ:

1. (BV) Liên Minh BaoKeBV: 20.000 bạc

2. (BV) gamethu11: 2000 bạc

3. (BV) dokhai90: 1000 bạc

4. (HN) G Ninh Bình: 3000 bạc

5. (HN) ngocnu2k: 1000 bạc

6. (HN) lyhungvd: 300 bạc

7. (HN) x112 : 300 bạc

8. (HN) chemhust01 : 3000 bạc

9. (HN) gamemuvp : 5000 bạc

10. (BQT) admin : xxx bạc


Cám ơn anh em đã chung tay góp sức. Mời anh em xem Biên lai chuyển tiền
GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn