Trang tin MU

 Client Download

Kết quả Vua Hỗn Nguyên Lâu tháng 4

MU GamethuVN
  • Ngày đăng : 07/04/2020

Sự kiện vua hỗn nguyên lâu đã kết thúc với kết quả

_ Cụm Hà Nội: AngelOcean giành chiến thắng

_ Cụm Vương Quyền: lBigDaddy giành chiến thắng

_ Cụm Bá Vương: Austin giành chiến thắng


Phần thưởng là cánh 4 FULL sử dụng trong 15 ngày

GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn