Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 15/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 13/04/2020

Kết quả đua guild tháng 4 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1 Gen V
 2. Guild NamDinh vị trí số 2 Gen D
 3. Guild LegendLU vị trí số 3 Gen V
 4. Guild DragonBZ vị trí số 4 Gen D
 5. Guild TheOne vị trí số 5 Gen V
 6. Guild BXLAOCAI vị trí số 6 Gen D
 7. Guild ThanLong vị trí số 7 Gen V
 8. Guild CANABIS vị trí số 8 Gen D
 9. Guild Nonstop vị trí số 9 Gen V
 10. Guild BaDao vị trí số 10 Gen D

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật Nolan vị trí số 1 Gen V
 2. Nhân vật zHungKaKaz vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật Predat0r vị trí số 3 Gen V
 4. Nhân vật AnhHamVui vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật Versace vị trí số 5 Gen V
 6. Nhân vật CaneI vị trí số 6 Gen D
 7. Nhân vật MADARA vị trí số 7 Gen D
 8. Nhân vật HeIp vị trí số 8 Gen D
 9. Nhân vật kingShark vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật Metrology vị trí số 10 Gen D


Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc vanhien181 char MGTraiND chủ Guild NamDinh được thưởng 35969 triệu zen
 2. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 30043 triệu zen
 3. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 25056 triệu zen
 4. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 24076 triệu zen
 5. Acc milantino char Milan chủ Guild HuynhDe được thưởng 21784 triệu zen
 6. Acc Quang320 char BxLeVis chủ Guild MYLOVE được thưởng 20524 triệu zen
 7. Acc O00O char Rosalie chủ Guild FOREVER được thưởng 19292 triệu zen
 8. Acc vaihethang char KaiKousuke chủ Guild DragonBZ được thưởng 18052 triệu zen
 9. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 17526 triệu zen
 10. Acc PhuongBuon char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 13299 triệu zen
 11. Acc ducmaisg2 char DauHuThui chủ Guild ComeBack được thưởng 11236 triệu zen
 12. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 9879 triệu zen
 13. Acc Porsche char HungDaiKK chủ Guild LegendLU được thưởng 9576 triệu zen
 14. Acc kyniemae char lAnh3mTaol chủ Guild Anh3mTao được thưởng 9232 triệu zen
 15. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 7732 triệu zen
 16. Acc SONY2013 char SieuOne chủ Guild XaHoiDen được thưởng 6432 triệu zen
 17. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 5862 triệu zen
 18. Acc xitlo2018 char 0saKa chủ Guild TheMen được thưởng 5388 triệu zen
 19. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild BXLAOCAI được thưởng 5379 triệu zen
 20. Acc meobomeo char LaNamPhong chủ Guild BigHouse được thưởng 5264 triệu zen
 21. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 5259 triệu zen
 22. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 5064 triệu zen
 23. Acc Adela char XaVia chủ Guild PowerON được thưởng 4913 triệu zen
 24. Acc 0983319318 char NhuQuynh95 chủ Guild Friends được thưởng 4697 triệu zen
 25. Acc nhamthuy char NTThuy chủ Guild Falcon được thưởng 4588 triệu zen
 26. Acc tienlen123 char Game chủ Guild Nonstop được thưởng 4584 triệu zen
 27. Acc hello12 char quynh12 chủ Guild ZxAnChoi được thưởng 4348 triệu zen
 28. Acc Cup86 char SieuCup chủ Guild 1992 được thưởng 4327 triệu zen
 29. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 4264 triệu zen
 30. Acc giangpvoil char KunKutehd chủ Guild HaiDuong được thưởng 3916 triệu zen
 31. Acc MuOnline char EmVeDi chủ Guild XNXX được thưởng 3882 triệu zen
 32. Acc daibangnho char DaiBangNho chủ Guild KillDogs được thưởng 3829 triệu zen
 33. Acc VoCuc char VoCuc chủ Guild DoanKet được thưởng 3817 triệu zen
 34. Acc x116 char TenNV chủ Guild Hero được thưởng 3717 triệu zen
 35. Acc HuyetLong char TheCountry chủ Guild BONGDA được thưởng 3628 triệu zen
 36. Acc 687venuss2 char zzzDiOzzz chủ Guild Lions được thưởng 3536 triệu zen
 37. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 3132 triệu zen
 38. Acc AnhHamGame char AnhHamGame chủ Guild AeBacNam được thưởng 2961 triệu zen
 39. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 2936 triệu zen
 40. Acc nhokbunno char VipBunno chủ Guild CANABIS2 được thưởng 2748 triệu zen
 41. Acc AECayKhe char AECayKhe chủ Guild AECayKhe được thưởng 2700 triệu zen
 42. Acc laaii char chutkiniem chủ Guild LeGeNDs được thưởng 2665 triệu zen
 43. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 2662 triệu zen
 44. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 2634 triệu zen
 45. Acc vanhiep94 char xDanChoiHY chủ Guild ClubHY được thưởng 2336 triệu zen
 46. Acc backnight3 char zTien chủ Guild fantasy được thưởng 2291 triệu zen
 47. Acc MaiVeEmNhe char NightHero chủ Guild AnhEm được thưởng 1916 triệu zen
 48. Acc votinhvn char votinhvn chủ Guild Russia được thưởng 1911 triệu zen
 49. Acc LetsGo char LetGoNow chủ Guild CSCD113 được thưởng 1872 triệu zen
 50. Acc huongtuhd char IThaiBaoI chủ Guild GiaDinh được thưởng 1792 triệu zen
 51. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 1783 triệu zen
 52. Acc ThAnN0ng char ChauBacH0 chủ Guild RuiDuc được thưởng 1746 triệu zen
 53. Acc bluesky135 char GaSieuNhan chủ Guild SieuNhan được thưởng 1594 triệu zen
 54. Acc maga char SoGi chủ Guild AeSoGiAi được thưởng 1574 triệu zen
 55. Acc vytuyen char VyExciter chủ Guild Battlers được thưởng 1516 triệu zen
 56. Acc ngoinhavip char o0CoNon0o chủ Guild BaDao được thưởng 1276 triệu zen
 57. Acc hoangtuqua char xChiGoogIe chủ Guild AeSaiGon được thưởng 1252 triệu zen
 58. Acc chau261190 char RounTPF chủ Guild ANHEMX5 được thưởng 1231 triệu zen
 59. Acc samuraicv2 char genan2 chủ Guild KiMoChi được thưởng 1140 triệu zen
 60. Acc hocot1 char VkBezHomex chủ Guild ThichSDc được thưởng 1117 triệu zen
 61. Acc DENSO char UtAngel chủ Guild QueLuaTB được thưởng 926 triệu zen
 62. Acc 0452349516 char basil chủ Guild BitCoin được thưởng 888 triệu zen
 63. Acc TheOne char Paradise chủ Guild HAPPY được thưởng 800 triệu zen
 64. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 776 triệu zen
 65. Acc sontay1 char KingDrom chủ Guild NlNHBlNH được thưởng 728 triệu zen
 66. Acc kichu char WinTribe chủ Guild TheOne được thưởng 683 triệu zen
 67. Acc zcuopbien char dremchampi chủ Guild CENTURY được thưởng 664 triệu zen
 68. Acc ducmaisg4 char zKieuNu chủ Guild HaoHuu được thưởng 656 triệu zen
 69. Acc doitrai10x char llMyLoV3ll chủ Guild Peace được thưởng 614 triệu zen
 70. Acc BabyRose char BluesRose chủ Guild TamHoang được thưởng 514 triệu zen
 71. Acc satthuk10 char satthuk100 chủ Guild Jupiter được thưởng 464 triệu zen
 72. Acc cobn99 char BaoNghia chủ Guild VaoMaDop được thưởng 440 triệu zen
 73. Acc gianamkill char HopeFul chủ Guild FireRice được thưởng 400 triệu zen
 74. Acc comingsoon char ComingSoon chủ Guild Magic được thưởng 318 triệu zen
 75. Acc TrDucThang char TrDucThang chủ Guild Campions được thưởng 307 triệu zen
 76. Acc dumamay0 char Du2212 chủ Guild ThanLong được thưởng 272 triệu zen
 77. Acc oanhphong char ILovebx chủ Guild TheGhost được thưởng 176 triệu zen
 78. Acc TUANLOAN1 char VLINHV chủ Guild 24GAME24 được thưởng 68 triệu zen

Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 15/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật HaiQuayXe (666666) vị trí số 1
 2. Nhân vật Zubizi (zubizi) vị trí số 2
 3. Nhân vật zLazyb0y (pienbi) vị trí số 3
 4. Nhân vật Aeol (silva) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn