Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 17/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 27/04/2020

Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 15 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:

 1. Dũng sĩ LionKingBG, chủng tộc Chúa Tể đạt được 59 điểm
 2. Dũng sĩ VoTinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 59 điểm
 3. Dũng sĩ Lion, chủng tộc Chiến Binh đạt được 57 điểm
 4. Dũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 52 điểm
 5. Dũng sĩ TheHeaven, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 46 điểm
 6. Dũng sĩ ZeroStars, chủng tộc Quyền Vương đạt được 37 điểm
 7. Dũng sĩ QanHip, chủng tộc Phù Thủy đạt được 37 điểm
 8. Dũng sĩ Porsche, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 35 điểm

Ngọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các bạn vui lòng kiểm tra.


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 17/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật BILADEN (gatapchoi) vị trí số 1
 2. Nhân vật GiotSau (MrVenus) vị trí số 2
 3. Nhân vật NgoTungAnh (yt538) vị trí số 3
 4. Nhân vật CuCaRot (meoto) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn