Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 19/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 11/05/2020

Kết quả đua guild tháng 5 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1 Gen V
 2. Guild Dance vị trí số 2 Gen D
 3. Guild Nonstop vị trí số 3 Gen V
 4. Guild BitCoin vị trí số 4 Gen D
 5. Guild LegendLU vị trí số 5 Gen V
 6. Guild CANABIS vị trí số 6 Gen D
 7. Guild YVAD vị trí số 7 Gen D
 8. Guild DragonBZ vị trí số 8 Gen D
 9. Guild VINHPHUC vị trí số 9 Gen V
 10. Guild HuynhDe vị trí số 10 Gen V

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật BILADEN vị trí số 1 Gen D
 2. Nhân vật Nothing vị trí số 2 Gen V
 3. Nhân vật CaneI vị trí số 3 Gen D
 4. Nhân vật LionKingHt vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật zHungKaKaz vị trí số 5 Gen V
 6. Nhân vật Sparrows vị trí số 6 Gen V
 7. Nhân vật HeIp vị trí số 7 Gen D
 8. Nhân vật o0NbStar0o vị trí số 8 Gen V
 9. Nhân vật zSlayder vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật Metrology vị trí số 10 Gen D

Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 27965 triệu zen
 2. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 15031 triệu zen
 3. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 10040 triệu zen
 4. Acc tienlen123 char Game chủ Guild Nonstop được thưởng 8986 triệu zen
 5. Acc Porsche char HungDaiKK chủ Guild LegendLU được thưởng 8355 triệu zen
 6. Acc O00O char Rosalie chủ Guild FOREVER được thưởng 6701 triệu zen
 7. Acc vaihethang char KaiKousuke chủ Guild DragonBZ được thưởng 6099 triệu zen
 8. Acc Game char DontGame chủ Guild Dance được thưởng 5891 triệu zen
 9. Acc Manunited char MANUNITED chủ Guild HaNoi được thưởng 5885 triệu zen
 10. Acc maanhhung1 char ppk2000 chủ Guild HuynhDe được thưởng 4399 triệu zen
 11. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 4323 triệu zen
 12. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 4205 triệu zen
 13. Acc YeuVoNgo char YeuVoNgo chủ Guild AECayKhe được thưởng 3451 triệu zen
 14. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 3388 triệu zen
 15. Acc SONY2013 char SieuOne chủ Guild XaHoiDen được thưởng 3296 triệu zen
 16. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 2831 triệu zen
 17. Acc Cup86 char SieuCup chủ Guild 1992 được thưởng 2695 triệu zen
 18. Acc PhuongBuon char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 2689 triệu zen
 19. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 2601 triệu zen
 20. Acc vanhien181 char MGTraiND chủ Guild NamDinh được thưởng 2516 triệu zen
 21. Acc ducmaisg4 char zKieuNu chủ Guild HaoHuu được thưởng 2331 triệu zen
 22. Acc VoCuc char VoCuc chủ Guild DoanKet được thưởng 2127 triệu zen
 23. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 1901 triệu zen
 24. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 1821 triệu zen
 25. Acc daibangnho char DaiBangNho chủ Guild KillDogs được thưởng 1713 triệu zen
 26. Acc nhamthuy char NTThuy chủ Guild Falcon được thưởng 1663 triệu zen
 27. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 1619 triệu zen
 28. Acc luxury07 char Attacks chủ Guild Atacks được thưởng 1497 triệu zen
 29. Acc xitlo2018 char 0saKa chủ Guild TheMen được thưởng 1423 triệu zen
 30. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 1388 triệu zen
 31. Acc xanha char ToniDuong chủ Guild fantasy được thưởng 1379 triệu zen
 32. Acc vinhtay2 char zCuBinz chủ Guild YVAD được thưởng 1333 triệu zen
 33. Acc 0983319318 char NhuQuynh95 chủ Guild Friends được thưởng 1315 triệu zen
 34. Acc laaii char chutkiniem chủ Guild LeGeNDs được thưởng 1290 triệu zen
 35. Acc giangpvoil char KunKutehd chủ Guild HaiDuong được thưởng 1248 triệu zen
 36. Acc x116 char TenNV chủ Guild Hero được thưởng 1239 triệu zen
 37. Acc 097422434 char tocbacvip1 chủ Guild phuctho được thưởng 895 triệu zen
 38. Acc LetsGo char LetGoNow chủ Guild CSCD113 được thưởng 774 triệu zen
 39. Acc maga char SoGi chủ Guild AeSoGiAi được thưởng 742 triệu zen
 40. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 740 triệu zen
 41. Acc vanhiep94 char xDanChoiHY chủ Guild ClubHY được thưởng 696 triệu zen
 42. Acc tkp13 char TAMBIETz chủ Guild ENDLESS được thưởng 694 triệu zen
 43. Acc ducmaisg2 char DauHuThui chủ Guild ComeBack được thưởng 665 triệu zen
 44. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild BXLAOCAI được thưởng 665 triệu zen
 45. Acc oett char DiHoaViQuy chủ Guild TroVeX5 được thưởng 647 triệu zen
 46. Acc votinhvn char votinhvn chủ Guild Russia được thưởng 582 triệu zen
 47. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 580 triệu zen
 48. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 557 triệu zen
 49. Acc hoangtuqua char xChiGoogIe chủ Guild AeSaiGon được thưởng 463 triệu zen
 50. Acc AnhHamGame char AnhHamGame chủ Guild AeBacNam được thưởng 425 triệu zen
 51. Acc hocot1 char VkBezHomex chủ Guild ThichSDc được thưởng 419 triệu zen
 52. Acc comingsoon char ComingSoon chủ Guild Magic được thưởng 415 triệu zen
 53. Acc huongtuhd char IThaiBaoI chủ Guild GiaDinh được thưởng 392 triệu zen
 54. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 377 triệu zen
 55. Acc chau261190 char RounTPF chủ Guild ANHEMX5 được thưởng 368 triệu zen
 56. Acc huydongnp char zZb0ngZz chủ Guild GamebanK được thưởng 329 triệu zen
 57. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 314 triệu zen
 58. Acc Soul1102 char Soul1102 chủ Guild Avenger được thưởng 249 triệu zen
 59. Acc ngoinhavip char o0CoNon0o chủ Guild BaDao được thưởng 243 triệu zen
 60. Acc anhtuanpc char TuanBK chủ Guild ROYAL được thưởng 149 triệu zen
 61. Acc bluesky135 char GaSieuNhan chủ Guild SieuNhan được thưởng 138 triệu zen
 62. Acc TrDucThang char TrDucThang chủ Guild Campions được thưởng 57 triệu zen
 63. Acc TUANLOAN1 char VLINHV chủ Guild 24GAME24 được thưởng 53 triệu zen
 64. Acc 0452349516 char basil chủ Guild BitCoin được thưởng 45 triệu zen

Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 19/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Zeus (Zeus) vị trí số 1
 2. Nhân vật LuxiMan (MrVenus) vị trí số 2
 3. Nhân vật Allie (vktrung) vị trí số 3
 4. Nhân vật ATULA (LucKyBoy) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn