Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 21/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 26/05/2020

Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 17 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:

 1. Dũng sĩ Nothing, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 60 điểm
 2. Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 56 điểm
 3. Dũng sĩ HuyMinh, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 52 điểm
 4. Dũng sĩ zThongLinh, chủng tộc Thương Thủ đạt được 50 điểm
 5. Dũng sĩ GiotSau, chủng tộc Phù Thủy đạt được 42 điểm
 6. Dũng sĩ FullIove, chủng tộc Quyền Vương đạt được 37 điểm
 7. Dũng sĩ BOSS, chủng tộc Chiến Binh đạt được 35 điểm
 8. Dũng sĩ XoaSo, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 32 điểm

Ngọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các bạn vui lòng kiểm tra.


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 21/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Juicy (keobong) vị trí số 1
 2. Nhân vật CXinLoiMe (danvietnom) vị trí số 2
 3. Nhân vật uZip (halobabe) vị trí số 3
 4. Nhân vật MULaKyNiem (mulakyniem) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn