Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 24/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 15/06/2020

Kết quả đua guild tháng 6 / 2020 đã kết thúc với kết quả như sau:

 1. Guild LegendMU vị trí số 1 Gen V
 2. Guild FuckYou vị trí số 2 Gen D
 3. Guild BitCoin vị trí số 3 Gen D
 4. Guild NAMSACH vị trí số 4 Gen D
 5. Guild CANABIS vị trí số 5 Gen D
 6. Guild BaDao vị trí số 6 Gen D
 7. Guild PowerVIP vị trí số 7 Gen V
 8. Guild VINHPHUC vị trí số 8 Gen V
 9. Guild Vodoi vị trí số 9 Gen V
 10. Guild PhaGame vị trí số 10 Gen V

Giải cá nhân: Tổng thưởng 200.000 bạc Khoá, được chia cho 100 người đứng đầu. 10 người ghi điểm nhiều nhất (5 người Gen D và 5 người Gen V): được sử dụng cánh cấp Chinh Phục (cánh trắng, level 15) trong vòng 5 ngày (cánh đã chuyển vào hòm đồ ảo):

 1. Nhân vật Game vị trí số 1 Gen D
 2. Nhân vật MADARA vị trí số 2 Gen D
 3. Nhân vật NbLegend vị trí số 3 Gen V
 4. Nhân vật o0NbStar0o vị trí số 4 Gen V
 5. Nhân vật ZzBuFFonzZ vị trí số 5 Gen D
 6. Nhân vật zMinhBeo1 vị trí số 6 Gen D
 7. Nhân vật Predat0r vị trí số 7 Gen V
 8. Nhân vật ZeroStars vị trí số 8 Gen V
 9. Nhân vật zLinhxinhz vị trí số 9 Gen D
 10. Nhân vật DanChoiNB vị trí số 10 Gen V


Chia Zen tặng chủ Guild:

 1. Acc Legend char NbLegend chủ Guild LegendMU được thưởng 41195 triệu zen
 2. Acc GaKeAnh char vodoi chủ Guild Vodoi được thưởng 19279 triệu zen
 3. Acc Porsche char HungDaiKK chủ Guild FuckYou được thưởng 16100 triệu zen
 4. Acc soidoi14 char Olympiacos chủ Guild CANABIS được thưởng 15539 triệu zen
 5. Acc Manunited char MANUNITED chủ Guild HaNoi được thưởng 9732 triệu zen
 6. Acc O00O char Rosalie chủ Guild FOREVER được thưởng 7685 triệu zen
 7. Acc vaihethang char KaiKousuke chủ Guild DragonBZ được thưởng 7588 triệu zen
 8. Acc CaveChua char CaveChua chủ Guild CaveChua được thưởng 6669 triệu zen
 9. Acc manamaman char karaken chủ Guild ThaiBinh được thưởng 6127 triệu zen
 10. Acc shisha char MeKhanhVy1 chủ Guild VINHPHUC được thưởng 4667 triệu zen
 11. Acc maanhhung1 char ppk2000 chủ Guild HuynhDe được thưởng 4350 triệu zen
 12. Acc PhuongBuon char Servus chủ Guild KhungBo được thưởng 4177 triệu zen
 13. Acc SONY2013 char SieuOne chủ Guild XaHoiDen được thưởng 3870 triệu zen
 14. Acc VoCuc char VoCuc chủ Guild DoanKet được thưởng 3694 triệu zen
 15. Acc liugong02 char AnChoiDi chủ Guild Freedom được thưởng 3546 triệu zen
 16. Acc songkiem9x char SongKjem9x chủ Guild BeLenBa được thưởng 3105 triệu zen
 17. Acc Cup86 char SieuCup chủ Guild 1992 được thưởng 3072 triệu zen
 18. Acc kyolangtu char SlipHong chủ Guild WhatLove được thưởng 3066 triệu zen
 19. Acc x116 char TenNV chủ Guild Hero được thưởng 2976 triệu zen
 20. Acc Free char BigTallMan chủ Guild KyNiem được thưởng 2901 triệu zen
 21. Acc AECayKhe char AECayKhe chủ Guild AECayKhe được thưởng 2891 triệu zen
 22. Acc nhamthuy char NTThuy chủ Guild Falcon được thưởng 2414 triệu zen
 23. Acc luxury07 char Attacks chủ Guild Atacks được thưởng 2128 triệu zen
 24. Acc daibangnho char DaiBangNho chủ Guild KillDogs được thưởng 2072 triệu zen
 25. Acc explorer char ExplorerMU chủ Guild Melody được thưởng 1981 triệu zen
 26. Acc 0983319318 char NhuQuynh95 chủ Guild Friends được thưởng 1710 triệu zen
 27. Acc lengenexl char ANUBlS chủ Guild NiemTin được thưởng 1590 triệu zen
 28. Acc nthieu286 char hnhnhn chủ Guild TDBS được thưởng 1580 triệu zen
 29. Acc vinhtay2 char zCuBinz chủ Guild YVAD được thưởng 1579 triệu zen
 30. Acc ChoiEmXinh char 1Lanchoiem chủ Guild SonTay được thưởng 1474 triệu zen
 31. Acc xanha char ToniDuong chủ Guild fantasy được thưởng 1463 triệu zen
 32. Acc HUYMINH1 char HuyMinh chủ Guild NAMSACH được thưởng 1458 triệu zen
 33. Acc Sonhoan93 char FaNisch chủ Guild BacNinh được thưởng 1227 triệu zen
 34. Acc piza11 char NuSinhxxx chủ Guild PowerVIP được thưởng 1210 triệu zen
 35. Acc 097422434 char tocbacvip1 chủ Guild phuctho được thưởng 1089 triệu zen
 36. Acc LetsGo char LetGoNow chủ Guild CSCD113 được thưởng 1031 triệu zen
 37. Acc kyucveemm2 char ElfSongKya chủ Guild ClubGame được thưởng 1001 triệu zen
 38. Acc ducmaisg4 char zKieuNu chủ Guild HaoHuu được thưởng 956 triệu zen
 39. Acc tkp13 char TAMBIETz chủ Guild ENDLESS được thưởng 808 triệu zen
 40. Acc SatThien char Monsterss chủ Guild Home được thưởng 785 triệu zen
 41. Acc BoJThienHa char BoJThienHa chủ Guild IKKA được thưởng 751 triệu zen
 42. Acc an98 char PaBungBu chủ Guild ClearPK được thưởng 697 triệu zen
 43. Acc ThAnN0ng char ChauBacH0 chủ Guild RuiDuc được thưởng 604 triệu zen
 44. Acc huongtuhd char IThaiBaoI chủ Guild GiaDinh được thưởng 445 triệu zen
 45. Acc oett char DiHoaViQuy chủ Guild TroVeX5 được thưởng 381 triệu zen
 46. Acc laaii char chutkiniem chủ Guild LeGeNDs được thưởng 354 triệu zen
 47. Acc votinhvn char votinhvn chủ Guild Russia được thưởng 342 triệu zen
 48. Acc TheOne char Paradise chủ Guild HAPPY được thưởng 340 triệu zen
 49. Acc thangbom char ThangBom01 chủ Guild hisGroup được thưởng 329 triệu zen
 50. Acc gianamkill char HopeFul chủ Guild FireRice được thưởng 326 triệu zen
 51. Acc hoangtuqua char xChiGoogIe chủ Guild AeSaiGon được thưởng 308 triệu zen
 52. Acc MaiVeEmNhe char NightHero chủ Guild AnhEm được thưởng 291 triệu zen
 53. Acc Adela char XaVia chủ Guild PowerON được thưởng 192 triệu zen
 54. Acc vytuyen char VyExciter chủ Guild Battlers được thưởng 162 triệu zen
 55. Acc bluesky135 char GaSieuNhan chủ Guild SieuNhan được thưởng 153 triệu zen
 56. Acc tkanhhung char ThichSoCu chủ Guild BimEHong được thưởng 150 triệu zen
 57. Acc 0452349516 char basil chủ Guild BitCoin được thưởng 146 triệu zen
 58. Acc ngoinhavip char o0CoNon0o chủ Guild BaDao được thưởng 140 triệu zen
 59. Acc hocot1 char VkBezHomex chủ Guild ThichSDc được thưởng 121 triệu zen
 60. Acc satthuk10 char satthuk100 chủ Guild Jupiter được thưởng 105 triệu zen
 61. Acc TrDucThang char TrDucThang chủ Guild Campions được thưởng 103 triệu zen
 62. Acc huyenhlqn char Slimz chủ Guild MyHouse được thưởng 94 triệu zen
 63. Acc khoalynhan char hienkhoa chủ Guild GGTRADE được thưởng 67 triệu zen
 64. Acc gietthue char Date chủ Guild KaKaLot2 được thưởng 66 triệu zen
 65. Acc kecodon84 char zLanNhiz chủ Guild HOANGKIM được thưởng 29 triệu zen
 66. Acc TUANLOAN1 char VLINHV chủ Guild 24GAME24 được thưởng 24 triệu zen
 67. Acc ducmaisg2 char DauHuThui chủ Guild ComeBack được thưởng 10 triệu zen


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 24/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật Game (tienlen123) vị trí số 1
 2. Nhân vật OnlyIove (kienkaka) vị trí số 2
 3. Nhân vật ThichSoCu (tkanhhung) vị trí số 3
 4. Nhân vật sieuchemhn (sieuchem) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn