Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25

MU Hà Nội
  • Ngày đăng : 22/06/2020

Sự kiện võ đài đẫm máu tuần 25 với phần thưởng 10 triệu Ruud được chia như sau:

Cụm Hà Nội 5 triệu Ruud :

DanChoiNB cấp độ : 208, tham gia 3 trận, nhận thưởng 86349 Ruud.
Game cấp độ : 202, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83858 Ruud.
Nolan cấp độ : 201, tham gia 1 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.
NbLegend cấp độ : 201, tham gia 2 trận, nhận thưởng 83443 Ruud.
Zeus cấp độ : 198, tham gia 2 trận, nhận thưởng 82197 Ruud.
LionKingBG cấp độ : 177, tham gia 5 trận, nhận thưởng 73479 Ruud.
zDemiGod cấp độ : 168, tham gia 2 trận, nhận thưởng 69743 Ruud.
VoTinh cấp độ : 164, tham gia 3 trận, nhận thưởng 68082 Ruud.
ATULA cấp độ : 155, tham gia 4 trận, nhận thưởng 64346 Ruud.
TieuYenVy cấp độ : 153, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63516 Ruud.
ZeroStars cấp độ : 152, tham gia 4 trận, nhận thưởng 63101 Ruud.
HienLove cấp độ : 152, tham gia 1 trận, nhận thưởng 63101 Ruud.
Knightz cấp độ : 103, tham gia 0 trận, nhận thưởng 42759 Ruud.
Shinyou cấp độ : 146, tham gia 1 trận, nhận thưởng 60610 Ruud.
CaneI cấp độ : 144, tham gia 2 trận, nhận thưởng 59780 Ruud.
zMrBlack cấp độ : 142, tham gia 3 trận, nhận thưởng 58949 Ruud.
Lion cấp độ : 96, tham gia 0 trận, nhận thưởng 39853 Ruud.
Hades cấp độ : 136, tham gia 1 trận, nhận thưởng 56459 Ruud.
lronlvlan cấp độ : 130, tham gia 6 trận, nhận thưởng 53968 Ruud.
Shige cấp độ : 127, tham gia 1 trận, nhận thưởng 52722 Ruud.
COVID cấp độ : 124, tham gia 1 trận, nhận thưởng 51477 Ruud.
zKhocDiEm cấp độ : 119, tham gia 1 trận, nhận thưởng 49401 Ruud.
DaiBangT0 cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 48156 Ruud.
Predat0r cấp độ : 115, tham gia 4 trận, nhận thưởng 47741 Ruud.
ChiuDzai cấp độ : 114, tham gia 1 trận, nhận thưởng 47325 Ruud.
Draconis cấp độ : 112, tham gia 1 trận, nhận thưởng 46495 Ruud.
Parrot cấp độ : 77, tham gia 0 trận, nhận thưởng 31965 Ruud.
LionKingHt cấp độ : 110, tham gia 1 trận, nhận thưởng 45665 Ruud.
pavo cấp độ : 76, tham gia 0 trận, nhận thưởng 31550 Ruud.
LinhTong cấp độ : 109, tham gia 2 trận, nhận thưởng 45250 Ruud.
lNgocKhuel cấp độ : 109, tham gia 2 trận, nhận thưởng 45250 Ruud.
o0PeVip0o cấp độ : 76, tham gia 0 trận, nhận thưởng 31550 Ruud.
L3n0v0 cấp độ : 107, tham gia 1 trận, nhận thưởng 44419 Ruud.
convitnay cấp độ : 105, tham gia 1 trận, nhận thưởng 43589 Ruud.
vKsoulTung cấp độ : 104, tham gia 1 trận, nhận thưởng 43174 Ruud.
CoNhan cấp độ : 71, tham gia 0 trận, nhận thưởng 29474 Ruud.
Kimmmm cấp độ : 70, tham gia 0 trận, nhận thưởng 29059 Ruud.
DaoPhong cấp độ : 114, tham gia 17 trận, nhận thưởng 47325 Ruud.
DontCry cấp độ : 100, tham gia 1 trận, nhận thưởng 41514 Ruud.
WorldWar cấp độ : 100, tham gia 3 trận, nhận thưởng 41514 Ruud.
JuliaHo cấp độ : 100, tham gia 1 trận, nhận thưởng 41514 Ruud.
zTheBluez cấp độ : 100, tham gia 1 trận, nhận thưởng 41514 Ruud.
ViipGame69 cấp độ : 99, tham gia 1 trận, nhận thưởng 41098 Ruud.
BaoBaoAka cấp độ : 98, tham gia 2 trận, nhận thưởng 40683 Ruud.
ma1c0anh cấp độ : 98, tham gia 1 trận, nhận thưởng 40683 Ruud.
Vapro cấp độ : 97, tham gia 1 trận, nhận thưởng 40268 Ruud.
SieuViruss cấp độ : 97, tham gia 1 trận, nhận thưởng 40268 Ruud.
DarkIT cấp độ : 96, tham gia 2 trận, nhận thưởng 39853 Ruud.
ThutiCoi cấp độ : 96, tham gia 1 trận, nhận thưởng 39853 Ruud.
Pike cấp độ : 95, tham gia 2 trận, nhận thưởng 39438 Ruud.
Winzy cấp độ : 118, tham gia 10 trận, nhận thưởng 48986 Ruud.
s0nTac cấp độ : 94, tham gia 1 trận, nhận thưởng 39023 Ruud.
NTThuy cấp độ : 65, tham gia 0 trận, nhận thưởng 26984 Ruud.
CXinLoiMe cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 26568 Ruud.
HuaALieu cấp độ : 64, tham gia 0 trận, nhận thưởng 26568 Ruud.
Gruu cấp độ : 92, tham gia 1 trận, nhận thưởng 38192 Ruud.
zMrKuBinz cấp độ : 92, tham gia 3 trận, nhận thưởng 38192 Ruud.
Emilyo cấp độ : 90, tham gia 5 trận, nhận thưởng 37362 Ruud.
Shiranai cấp độ : 101, tham gia 11 trận, nhận thưởng 41929 Ruud.
Parody cấp độ : 89, tham gia 1 trận, nhận thưởng 36947 Ruud.
ZzBuFFonzZ cấp độ : 85, tham gia 2 trận, nhận thưởng 35286 Ruud.
IronMen cấp độ : 84, tham gia 5 trận, nhận thưởng 34871 Ruud.
Monument cấp độ : 84, tham gia 1 trận, nhận thưởng 34871 Ruud.
LaDyStar cấp độ : 58, tham gia 0 trận, nhận thưởng 24078 Ruud.
Saphire cấp độ : 83, tham gia 1 trận, nhận thưởng 34456 Ruud.
thangculan cấp độ : 83, tham gia 2 trận, nhận thưởng 34456 Ruud.
Gregorian cấp độ : 81, tham gia 1 trận, nhận thưởng 33626 Ruud.
o0CoNon0o cấp độ : 56, tham gia 0 trận, nhận thưởng 23247 Ruud.
HungThanX5 cấp độ : 79, tham gia 1 trận, nhận thưởng 32796 Ruud.
HOHUNG2008 cấp độ : 77, tham gia 1 trận, nhận thưởng 31965 Ruud.
AnhHamVui cấp độ : 76, tham gia 2 trận, nhận thưởng 31550 Ruud.
Tiger cấp độ : 74, tham gia 2 trận, nhận thưởng 30720 Ruud.
0nline07 cấp độ : 52, tham gia 0 trận, nhận thưởng 21587 Ruud.
ZzMarkzZ cấp độ : 74, tham gia 3 trận, nhận thưởng 30720 Ruud.
NoBrain cấp độ : 73, tham gia 3 trận, nhận thưởng 30305 Ruud.
Cerato cấp độ : 72, tham gia 3 trận, nhận thưởng 29890 Ruud.
HAMMER cấp độ : 69, tham gia 2 trận, nhận thưởng 28644 Ruud.
NoTiKe9 cấp độ : 68, tham gia 1 trận, nhận thưởng 28229 Ruud.
zManCityz cấp độ : 67, tham gia 1 trận, nhận thưởng 27814 Ruud.
idame cấp độ : 66, tham gia 1 trận, nhận thưởng 27399 Ruud.
zReus cấp độ : 66, tham gia 1 trận, nhận thưởng 27399 Ruud.
GaoKing cấp độ : 66, tham gia 2 trận, nhận thưởng 27399 Ruud.
LastWish cấp độ : 64, tham gia 8 trận, nhận thưởng 26568 Ruud.
KissFinal cấp độ : 62, tham gia 2 trận, nhận thưởng 25738 Ruud.
zSuperMen cấp độ : 62, tham gia 3 trận, nhận thưởng 25738 Ruud.
XuanAnh cấp độ : 42, tham gia 0 trận, nhận thưởng 17435 Ruud.
o0PhiYen0o cấp độ : 60, tham gia 1 trận, nhận thưởng 24908 Ruud.
Mija cấp độ : 58, tham gia 1 trận, nhận thưởng 24078 Ruud.
fantasymc cấp độ : 38, tham gia 0 trận, nhận thưởng 15775 Ruud.
lPhoTuong cấp độ : 36, tham gia 0 trận, nhận thưởng 14945 Ruud.
vanthenhe cấp độ : 50, tham gia 1 trận, nhận thưởng 20757 Ruud.
GiaBao cấp độ : 25, tham gia 0 trận, nhận thưởng 10378 Ruud.
lHlIlNlA cấp độ : 35, tham gia 1 trận, nhận thưởng 14529 Ruud.
SpinOne cấp độ : 18, tham gia 1 trận, nhận thưởng 7472 Ruud.

Cụm Vương Quyền 5 triệu Ruud

DauGauTh0n cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 334873 Ruud.
MTR03 cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 334873 Ruud.
HiepGaPro cấp độ : 116, tham gia 3 trận, nhận thưởng 334873 Ruud.
FanDepZaii cấp độ : 116, tham gia 1 trận, nhận thưởng 334873 Ruud.
TheEndI cấp độ : 115, tham gia 2 trận, nhận thưởng 331986 Ruud.
lBigDaddy cấp độ : 115, tham gia 2 trận, nhận thưởng 331986 Ruud.
HacThaiTu cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 326212 Ruud.
DannChoii cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 326212 Ruud.
VVVVWWWWVV cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 326212 Ruud.
G0DFARTHER cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 326212 Ruud.
lIIIIIIIIl cấp độ : 113, tham gia 1 trận, nhận thưởng 326212 Ruud.
TypiCall cấp độ : 65, tham gia 1 trận, nhận thưởng 187644 Ruud.
joe2020 cấp độ : 22, tham gia 2 trận, nhận thưởng 63510 Ruud.
Zacks cấp độ : 18, tham gia 2 trận, nhận thưởng 51963 Ruud.
thanh2020 cấp độ : 15, tham gia 2 trận, nhận thưởng 43302 Ruud.GamethuVN kính báo !
  1. Tin cũ hơn