Trang tin MU

 Client Download

Sự kiện Kết quả sự kiện tuần 25/2020

MU Hà Nội
 • Ngày đăng : 29/06/2020

Đua Reset kết thúc với phần thưởng cơ bản là 17 bạc/điểm TOP. Phần thưởng cá nhân thuộc về 8 nhân vật nhiều điểm nhất của 8 chủng tộc theo danh sách dưới đây:

 1. Dũng sĩ zMinhBeo1, chủng tộc Chúa Tể đạt được 52 điểm
 2. Dũng sĩ HuyMinh, chủng tộc Phù Thủy đạt được 51 điểm
 3. Dũng sĩ Gainhay1, chủng tộc Tiên Nữ đạt được 43 điểm
 4. Dũng sĩ HienLove, chủng tộc Thương Thủ đạt được 37 điểm
 5. Dũng sĩ FullIove, chủng tộc Quyền Vương đạt được 36 điểm
 6. Dũng sĩ OBAMA, chủng tộc Chiến Binh đạt được 34 điểm
 7. Dũng sĩ TENTOI3, chủng tộc Đấu Sĩ đạt được 32 điểm
 8. Dũng sĩ lronlvlan, chủng tộc Thuật sĩ đạt được 26 điểm

Ngọc socket đã được chuyển vào hòm đồ ảo của người đạt giải, các bạn vui lòng kiểm tra.


Kết quả cuộc thi Chaos Castle Survival tuần thứ 26/2020 đã kết thúc với kết quả như sau :

 1. Nhân vật AXinEmMa (alala) vị trí số 1
 2. Nhân vật Soaimuoi (vlauto330) vị trí số 2
 3. Nhân vật WTFMonter (ThichPK) vị trí số 3
 4. Nhân vật Shinyou (yeuque) vị trí số 9


GamethuVN kính báo !
 1. Tin cũ hơn